Po 27 latach PWiK wraca do Wlenia

Po 27 latach PWiK wraca do Wlenia
fot. istotne.pl Na konferencji prasowej prezes PWiK Józef Król poinformował oficjalnie, że od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalności na terenie miasta i gminy Wleń. Bolesławieckie przedsiębiorstwo od 1976 roku do 1993 roku prowadziło działalność na terenie Wlenia, Lubomierza, Lwówka Śląskiego i Nowogrodźca. Po 27 latach po Lwówku (2014 rok), włącza w swoje granice Wleń.
istotne.pl pwik bolesławiec

Po kilkumiesięcznym procesie rozpoczętym w 2019 roku (audyt, wycena, uzyskanie zgód wspólników na przyjęcie nowego i rozmowy z władzami gminy) uzyskano zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie miasta i gminy Wleń. Na konferencji prasowej obecni byli przedstawiciele Spółki: prezes PWiK Józef Król i dyrektor Grzegorz Kozłowski, prezydent Bolesławca Piotr Roman, burmistrz miasta i gminy Lwówek Śląski Mariola Szczęsna, burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych oraz wójt Andrzej Dutkowski i przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Grzesiak.

– Po 27 latach powróciliśmy do Wlenia, biorąc na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw wody, rozumiane jako ciągłe, nieprzerwane dostawy z kontrolą i zapewnieniem jej jakości – mówi prezes Józef Król. – Woda to życie, a dobra woda to zdrowie. Wleń ma bardzo dobrą wodę o niewyczerpalnych zasobach. Aby w pełni korzystać z jej walorów, trzeba zadbać o całą infrastrukturę związaną z jej wydobyciem, uzdatnieniem i rozsyłem. To samo dotyczy odbioru i oczyszczania ścieków. Przeprowadziliśmy szczegółowy audyt, wiemy, co trzeba zrobić, mamy też oszacowane koszty. Stajemy przed dużym wyzwaniem, ale wiemy, że sprostamy temu zadaniu, ponieważ mamy potencjał i doświadczenie – dodaje prezes.

W 2014 roku Spółka weszła do Lwówka Śląskiego, gdzie zastano podobnie trudną sytuację jak we Wleniu w 2019 roku. Czas pokazał, że firma ma zasoby i wykwalifikowaną kadrę, by sprawnie poradzić sobie w rozmaitych warunkach. We Wleniu konieczne będzie przeprowadzenie szeregu remontów, modernizacji i inwestycji oraz wprowadzenie daleko idących zmian organizacyjnych. W tej chwili we Wleniu 50% wody znika z sieci bezpowrotnie, w Lwówku w 2014 było to 60%, dziś po sześciu latach działalności PWiK to jedynie 8,5%.

– Jeszcze przed oficjalnym przejęciem obowiązków poczyniliśmy wiele działań przygotowawczych – informował na konferencji Józef Król. – W pierwszej kolejności opracowaliśmy mapy cyfrowe wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń na terenie Wlenia i okolicznych miejscowości. Na podstawie przeprowadzonego audytu technicznego, zostały dokładnie sprecyzowane cele i zadania oraz został opracowany plan na kolejne cztery lata. Objęliśmy już monitoringiem pracy strategiczne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Mamy opracowaną koncepcję modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków we Wleniu. Od 7 stycznia działa po gruntownym remoncie Biuro Obsługi Klienta oraz telefon pogotowia wodociągowego 994 – dodaje prezes.

Piotr Roman obecny na konferencji dodał, że Wleń z takim partnerem jak PWiK jest skazany na sukces.

– To nie jest gra zero-jedynkowa, tu wszyscy wygrywają – dodał prezydent. – Od jakiegoś czasu obserwuję działania burmistrza Wlenia i myślę, że Wlenianie przeżywają teraz dobry okres, patrząc na rozwój starego miasta, czy turystyki. Oceniając te zadania z naszego doświadczenia, wiemy, że niezbędne są działania dotyczące infrastruktury, a woda i ścieki to działania podstawowe i wiemy, że gdyby nie było uporządkowanych kwestii wodno-ściekowych nie mielibyśmy rozwoju, nie mielibyśmy nowych miejsc pracy. Woda i ścieki to kwestia podstawowa i ja się bardzo cieszę. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Wlenia, bo pośrednio stają się włościanami bardzo dobrej firmy. Spółka PWiK to gwarancja spełnienia oczekiwań mieszkańców i jednocześnie mocna sprężyna, jeśli chodzi o potencjał rozwojowy – dodał prezydent.

Potwierdziła to Mariola Szczęsna. – Mają państwo świetnego partnera, gratuluję. Wiem to z doświadczenia, patrząc na moją gminę, to bardzo dobry krok – zwróciła się burmistrz Lwówka Śląskiego do burmistrza miasta i gminy Wleń.

Burmistrz Wlenia opowiedział o początkach swojej decyzji o partnerstwie ze Spółką.

– Piotr Roman, na jednym ze spotkań samorządowych, kiedy rozmawialiśmy na temat moich kłopotów z komunikacją i wodociągami, zaproponował mi współpracę z bolesławiecką spółką – opowiadał Artur Zych. – Spodobała mi się ta propozycja, bo znałem już dobre opinie o przedsiębiorstwie.

Poprosiłem w odpowiedniej chwili, by przyjęto Wleń do zacnego grona. Jestem bardzo wdzięczny, bo wiem, że jakość pracy i obsługi mieszkańców przez PWiK jest bardzo wysoka. To daje olbrzymie szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia – dodał burmistrz

W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania miasta i Gminy Wleń na lata 2020 – 2023 zostały zawarte wszystkie zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez Spółkę oraz Miasto i Gminę Wleń w kolejnych latach. Inwestycje te będą realizowane z udziałem finansowania zewnętrznego (dotacje, pożyczki), udziałem środków własnych Spółki oraz środków Miasta i Gminy Wleń.
Najważniejsze prace, z punktu widzenia ciągłości usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, będą wykonywane w pierwszej kolejności. Spółka wykona modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Przygotowana dokumentacja wstępna na obie inwestycje pozwala na złożenie już wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Wleń obowiązują nowe, zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, taryfy za wodę i ścieki. Nowa cena za wodę wzrosła z 5,14 zł do 7,13 zł za metr sześcienny (1000 litrów), natomiast cena ścieków pozostała bez zmian tj. 7,28 zł za metr sześcienny, łącznie daje to kwotę 14,41 zł.

– Usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków należy rozpatrywać łącznie, zatem ceny wzrosły o 16% w stosunku do ubiegłego roku – wyjaśniał Józef Król. – Warto tutaj wspomnieć, że Rada Miasta i Gminy Wleń utrzymała dopłaty do wody i ścieków, więc w rzeczywistości mieszkańcy zapłacą 12,90 zł za metr sześcienny wody i ścieków – dodał.

Zarówno w cenie wody, jak i ścieków zawarte są koszty udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji, co oznacza, że za niecałe 2 zł wzrostu ceny za 1m3 wody, mieszkańcy otrzymują gwarancję szybkiego wdrożenia programu znaczącej poprawy bezpieczeństwa i jakości usług w strategicznym obszarze działalności komunalnej. Korzyść dla dotychczasowych odbiorców spółki z obszaru Bolesławca i Lwówka Śląskiego to około 270 tys. zł rocznie.

tekst zlecony