Ppłk Marek Wasielewski nowym dowódcą 23 Śląskiego Pułku Artylerii

Ppłk Marek Wasielewski nowym dowódcą 23 Śląskiego Pułku Artylerii
fot. mjr Remigiusz Kwieciński 3 kwietnia, w obecności dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr. Dariusza Parylaka, odbyła się ceremonia przekazania obowiązków dowódcy 23 pułku artylerii.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Sali Tradycji 23 pułku artylerii. Ceremonia ze względu na panującą sytuację w kraju miała bardzo skromny i kameralny charakter. W uroczystości udział wzięli: dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, a także bezpośrednio podlegli żołnierze dowódcy 23 pułku artylerii.

Gen. bryg. dr Dariusz Parylak:

Niewątpliwie dziś żegnamy dowódcę, żołnierza, który włożył wiele wysiłku i osobistego zaangażowania podczas dowodzenia pułkiem i podczas służby w „Czarnej Dywizji”. Przytaczając słowa pisarza Marka Twaina mówiące o żalu nad tym, co nam nie wyszło, i nad tym, czego nie udało nam się nie zrealizować, chciałbym podkreślić, że pułkownik Potrzuski żałować może tylko tego drugiego, tego, czego nie zdążył jeszcze zrobić dla dobra i rozwoju 23 pułku artylerii.

Ponadto dowódca 11DKPanc w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował okres dowodzenia pułkiem przez pułkownika Grzegorza Potrzuskiego:

Mogę śmiało powiedzieć, że okres dowodzenia przez Pana 23 pułkiem artylerii to czas prezentowania najwyższych umiejętności i wojskowego profesjonalizmu.

Na zakończenie dowódca 11DKPanc przedstawił nowego dowódcę i wyraził oczekiwania przełożonych w stosunku do pułku i złożył życzenia obejmującemu czasowo obowiązki dowódcy 23 pułku artylerii.

Kulminacyjnymi momentami uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru 23 pułku artylerii zastępcy dowódcy 23 pułku artylerii podpułkownikowi Markowi Wasielewskiemu, który czasowo przejął pełnienie obowiązków, a także moment podpisania w obecności dowódcy 11DKPanc protokołów zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy pułku.

Płk G. Potrzuski w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom 23 pułku artylerii za ich służbę:

Cieszę się że miałem zaszczyt i przyjemność dowodzić 23 pułkiem artylerii i jego żołnierzami. Cytując słowa poprzedniego dowódcy „Czarnej Dywizji” generała Czosnka: „Pracuj mądrze, nie ciężko”. Mogę stwierdzić, że tak było w Waszym przypadku. To dało się zauważyć. Wasze zaangażowanie i praca przełożyły się, jak podkreślił generał Parylak, na postrzeganie Naszej jednostki jako dobrze wyszkolonej.

14 listopada 2017 roku, gdy po raz pierwszy dzierżyłem sztandar jednostki przytoczyłem słowa Kardynała Wyszyńskiego: „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”. To niewątpliwie wpisuje się w kolejne hasło Naszej Czarnej Dywizji: „Nasze minimum to zrobić maksimum” i za to Wam serdecznie dziękuję. Na zawsze pozostaniecie w pamięci mojego artyleryjskiego serca. Dowodzenie takimi żołnierzami jak Wy było dla mnie zaszczytem.

Na zakończenie płk Potrzuski podziękował dowódcy „Czarnej Dywizji” za prezentowane kanony dowodzenia i zaszczyt pełnienia służby w tak elitarnym związku taktycznym.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym w dalszej części uroczystości głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułku – ppłk Marek Wasielewski:

Objęcie obowiązków dowódcy pułku to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z wyzwań i zadań, jakie stoją przez pułkiem, jednak zdążyłem już poznać poziom umiejętności i wykonawstwa zadań przez kadrę i żołnierzy pułku. Jestem przekonany że sprostamy tym zadaniom.

Mając na uwadze dokonania pułkownika Potrzuskiego, zrobię wszystko, żeby ta wysoko ustawiona poprzeczka, została utrzymana na takim samym poziomie. Ponadto zrobię wszystko, żeby podołać nowym wyzwaniom stojącym przed 23 pułkiem artylerii.

W końcowej części swojego przemówienia zwrócił się do pułkownika Potrzuskiego, któremu życzył dalszych sukcesów w karierze wojskowej, wytrwałości w realizacji kolejnych zadań oraz przysłowiowego żołnierskiego szczęścia.

23 Śląski Pułk Artylerii:

Na pamiątkę służby w 23 pułku artylerii pułkownik Potrzuski został uhonorowany szablą honorową, którą wręczył Mąż Zaufania Oficerów pułku ppłk Paweł Jędryczka. Ponadto dokonał wpisu w Kronice Pamiątkowej 23 pułku artylerii.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona 23 pułku artylerii generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.