Akcja Zima. Co rok znaczna liczba zgonów, nie bądźmy obojętni!

Akcja Zima. Co rok znaczna liczba zgonów, nie bądźmy obojętni!
fot. www.sxc.hu Każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Mając to na uwadze, bolesławieccy policjanci, wzorem lat ubiegłych, rozpoczęli działania w ramach akcji „ZIMA 2019/2020”.
istotne.pl policja, akcja, zima

Głównym celem akcji „Zima” jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych oraz bezradnych. KPP Bolesławiec:

Podjęte działania prewencyjne zmierzać będą do ograniczenia tragicznych w skutkach zdarzeń oraz zapewnienia pomocy jak największej ilości osób będących w potrzebie.

Wykonywane w ramach akcji czynności to m.in. bieżące monitorowanie i kontrolowanie miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. Policjanci zwracać będą również szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, w okolicznościach zagrażających ich życiu. Funkcjonariusze, realizując założenia akcji, będą współpracowali z innymi służbami i instytucjami.

Mundurowi:

Wszystkie działania będą miały charakter pomocowy i w związku z tym policjanci w trakcie wykonywania obowiązków służbowych udzielą potrzebującym informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

Jest apel do mieszkańców!

Bolesławieccy funkcjonariusze apelują także do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o informowanie policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku. A także o osobie będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji, która może spowodować wychłodzenie organizmu. Policjanci: – Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Wystarczy, że w takim przypadku zareagujemy i powiadomimy odpowiednie służby.

I dodają: – Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie. Czasem wystarczy nawet jeden telefon.