Nie porzucaj pupila! To przestępstwo, za które grożą wysokie kary

Nie porzucaj pupila! To przestępstwo, za które grożą wysokie kary
fot. KPP Bolesławiec Policjanci apelują do właścicieli zwierząt o zapewnienie im należytej opieki w wakacje.
istotne.pl policja, zwierzęta

Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Bywa, że kiedy ludzie chcą wyjechać, zwierzęta stają się przeszkodą. I to właśnie w okresie letnim najczęściej są porzucane lub krzywdzone.

Policjanci każdego roku w trakcie wakacji spotykają się z przypadkami porzucania zwierząt, najczęściej psów i kotów.

Bolesławieccy policjanci przypominają:

Porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem. Przez znęcanie się należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności na przykład: zranienie lub okaleczenie zwierzęcia; bicie zwierząt; przeciążanie zwierząt; transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres; złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź też w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; porzucanie.

Obowiązkiem właściciela jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz pokarmu i wody.

Jak czytamy na portalu psy.pl:

Od strony prawnej porzucenie zwierzęcia traktowane jest jak czyn zabroniony. Nie ma tu znaczenia, z jakiego powodu człowiek porzuca psa – zawsze będzie ono przestępstwem. Natomiast przywiązanie psa w lesie czy wyrzucenie szczeniąt w worku uznawane jest za działanie ze szczególnym okrucieństwem. Osoba porzucająca psa według prawa jest przestępcą. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub wysoka kara finansowa i obowiązek wpłaty wyznaczonej sumy na konto organizacji zajmującej się bezdomnymi psami.

W sytuacjach wyjątkowego okrucieństwa kara ta może być zwiększona nawet do 5 lat i będzie wiązać się z zakazem posiadania zwierząt. Wyrok obejmować też będzie karę finansową w wysokości od 1 do 100 tys. zł.

Mundurowi z Bolesławca dodają:

Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę: wyjechał, pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda; zwierzę zostało przywiązane do drzewa; błąka się; wygląda na zagubione, a także inne przypadki, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda, powinniśmy zawiadomić policję, straż miejską czy inne odpowiednie służby.