Dziś więcej kontroli w miejscach niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów

Dziś więcej kontroli w miejscach niebezpiecznych dla pieszych i rowerzystów
fot. istotne.pl 4 grudnia w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.
istotne.pl policja, akcja

Komenda Główna Policji:

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

W tę środę większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Mundurowi:

Co istotne, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Polsce, w porównaniu z poprzednim rokiem, poprawiło się. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, rannych i zabitych. Jednak – mimo poprawy – trzeba pamiętać, że zagrożenie wypadkami ciągle jest realne.

Odnosząc się chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych, zatrważa fakt, że wciąż blisko połowa wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach realizowanych już po raz dwunasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Pamiętając, że piesi są sprawcami ¼ wypadków ze swoim udziałem, bacznie przyjrzą się również ich poczynaniom.

Jakie miejsca zostaną objęte nadzorem?

Te, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń.

Funkcjonariusze dodają:

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą one wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają.

Jak być ostrożnym pieszym?

  • w czasie przekraczania jezdni, bez względu na pierwszeństwo, pamiętaj o obserwacji pojazdów
  • upewnij się, czy kierowca prawidłowo reaguje na Twoją obecność na drodze.