Sąd w dobie koronawirusa: odwołane rozprawy, wstrzymana bezpośrednia obsługa

Sąd w dobie koronawirusa: odwołane rozprawy, wstrzymana bezpośrednia obsługa
fot. Krzysztof Gwizdała Poniżej komunikat wiceprezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu.
istotne.pl sąd, koronawirus

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bolesławcu Ilona Kata:

W związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS–COV2, informujemy o ograniczeniach w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

  • Rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od 13 marca do 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane, z wyjątkiem spraw pilnych, do których należą przede wszystkim: posiedzenia w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w trybie art. 569 par. 2 K.r.o., sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy zagrożone przedawnieniem karalności. Pełna lista spraw pilnych znajduje się w zarządzeniu nr 7/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13 marca 2020 r., dostępnym na stronie SR w Bolesławcu www.boleslawiec.sr.gov.pl
  • Codziennie na stronie Sądu ukazuje się informacja o sprawach, które odbędą się w dniu następnym.
  • Wstrzymana została bezpośrednia, wymagająca kontaktu osobistego obsługa interesantów, w tym także pełnomocników, komorników. Strony i pełnomocnicy mogą uzyskać potrzebne informacje telefonicznie, pod numerem BOI +48 64 69 500 lub pod numerami Sekretariatów poszczególnych Wydziałów, numery dostępne na stronie internetowej Sądu. Można kontaktować się z Sądem za pomocą korespondencji elektronicznej – adresy e:mail każdego z Wydziałów znajdują się na stronie internetowej.
  • Bez zmian funkcjonuje Portal Informacyjny Sądów Powszechnych – dostępny dla stron i pełnomocników po zalogowaniu.
  • Opłat sądowych można dokonywać wyłącznie przelewem, numery rachunków Sądu znajdują się na stronie internetowej.
  • Od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wstrzymano wysyłanie z sądu do stron i pełnomocników wszelkich pism, dotyczących środków odwoławczych – wyjątek dotyczy spraw pilnych wskazanych wyżej, wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Do odwołania nie będą przekazywane do sądu odwoławczego akta spraw z apelacjami i zażaleniami, również z wyjątkiem spraw pilnych.
  • Do dnia 30 kwietnia 2020 r. odwołane są badania w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów w Bolesławcu, także kuratorzy sądowi nie przeprowadzają wywiadów w miejscu zamieszkania podopiecznych i w budynku sądu – za wyjątkiem spraw pilnych.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia. Wprowadzenie ograniczeń w dostępie do budynku sądu ma na celu ochronę interesantów i pracowników Sądu.

Informacje wprowadzające dalsze zmiany w pracy Sądu będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.boleslawiec.sr.gov.pl.