Ze Strażą Miejską bezpieczniej. Znamy najlepsze ekipy!

Ze Strażą Miejską bezpieczniej. Znamy najlepsze ekipy!
fot. SM Bolesławiec 23 października Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Bielskiej kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej”, realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.
istotne.pl konkurs, sm bolesławiec

Organizatorzy:

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmował ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym.

Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały ufundowane przez prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który objął konkurs honorowym patronatem. Co więcej, zakup nagród został dofinansowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu.

Tradycyjnie do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych (w sumie 17 ekip). SM:

Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z bezpiecznym wypoczynkiem osób młodych w czasie wakacji, ferii zimowych czy wypraw w góry oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważnym elementem konkursu jest również sprawdzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, a w szczególności właściwego postępowania z różnego rodzaju odpadami.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to test wyboru: 29 pytań z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz wiedzy ekologicznej. Druga część: 15 pytań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedstawiciele drużyn musieli też zmierzyć się na miasteczku ruchu drogowego. Ich zadanie polegało na pokonaniu trasy – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym! – w jak najkrótszym czasie.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławieckich szkół podstawowych. W wyniku tej rywalizacji zwyciężyły:

 • w klasyfikacji klas IV:
  1. reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu w składzie:
   Marcel Janeczek
   Adam Nieradka
   Arkadiusz Marski
  2. drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4
  3. ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów
 • w kategorii klas V:
  1. reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w składzie:
   Dominik Robak
   Filip Jaworski
   Bartosz Kołodziej
  2. SP nr 1
  3. SP nr 2
 • w kategorii klas VI:
  1. SP nr 1 w składzie:
   Antonina Mariowska
   Hanna Czochara
   Liliana Rogalska
  2. SP nr 5
  3. SP nr 3.

Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego w najkrótszym czasie zdobył uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 Piotr Teterycz.

Strażnicy miejscy:

Ogromne podziękowania składamy pani Edycie Kwiatkowskiej, Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 4, oraz pracownikom – za życzliwość oraz udostępnienie i przygotowanie sali gimnastycznej i miasteczka ruchu drogowego na czas trwania naszego konkursu.

Za zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu pragniemy także złożyć ogromne podziękowania dla Pani Anny Tarnachowicz – za przygotowanie i ocenę zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowany pokaz udzielania fachowej pomocy z użyciem defibrylatora AED.