materiał promocyjny

Czego nie może zająć komornik?

Kodeks
fot. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Rozmawiając o uprawnieniach organów państwowych, urzędniczych lub egzekucyjnych, czasem łatwiej i szybciej można określić to, czego nie mogą one zrobić lub zająć. W praktyce okazuje się, że lista ograniczająca komorników jest naprawdę długa, a dłużnicy nie muszą obawiać się egzekucji najważniejszych dla nich dóbr osobistych o wartości sentymentalnej.
istotne.pl 1 sąd, komornik, miasto jelenia góra

Reklama

Poniżej przedstawiamy najważniejszy zapis prawny, z którym powinien zapoznać się każdy dłużnik przed egzekucją. Art. 829. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji KPC.

Poznaj prawo przed egzekucją

Lista dóbr, których komornik nie może zająć w czasie egzekucji, znajduje się ww. art. 829. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji KPC. Najistotniejsze dla większości z nas są podpunkty 1 i 2. Według ich treści egzekucji nie podlegają:

„przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju; pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu”.

W podpunkcie trzecim znajdziemy zapis na temat zapasów żywności i opału, czyli dóbr niezbędnych dla dłużnika i członków rodziny na jego utrzymaniu. Należy zaznaczyć, że muszą one wystarczyć na okres jednego miesiąca.

Podpunkt 4 dla większości z nas wydaje się zabawny, lecz dla rolników i osób prowadzących gospodarstwo, ma ogromne znaczenie. Według niego zajęciu nie podlega:

 • jedna krowa lub dwie kozy, lub trzy owce,
 • zapas paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Oczywiście, jeśli są one potrzebne do wyżywienia dłużnika i jego członków rodziny.

Osoby prowadzące działalność zarobkową, koniecznie muszą pamiętać o ptk. 5, który ogranicza zajęcia takich przedmiotów jak:

“narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych”. 

Przykładowo: freelancer potrzebuje komputera do realizacji zleceń. Nie może więc zostać on zajęty przez komornika (dowiedz się więcej, co komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania – radzi ekspert Rafał Wojtyna). Niemniej jednak niezależny przedstawiciel handlowy może stracić auto, jeśli dojeżdża do klientów w tym samym mieście, ponieważ może on korzystać z komunikacji miejskiej. Samochód może zostać uratowany jedynie w sytuacji, gdy chodzi np. o taksówkarzy, ponieważ jest to główne narzędzie pozwalające wykonywać ich czynności służbowe.

Do listy należy dodać również m.in.:

 • leki
 • materiały naukowe
 • dokumenty osobiste
 • odznaczenia
 • przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych
 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane za kwotę poniżej ich rzeczywistej wartości, natomiast dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Ograniczenie zajmowania świadczeń

Do powyższej listy przedmiotów możemy dodać listę świadczeń majątkowych według art. 833. § 6. Znajdziemy tam m.in.:

 • alimenty
 • 500+
 • dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot
 • zasiłki dla opiekunów
 • świadczenia z pomocy społecznej lub wychowawcze.

Należy pamiętać, że każda sytuacja ma charakter indywidualny. Dłużnicy są zazwyczaj kreatywni, a komornicy nieufni. Nic więc dziwnego, że mogą oni mieć wątpliwości wobec szczerości dłużników, których majątek próbują zająć. Warto więc znać swoje prawa i wiedzieć, jak reagować w przypadku nadużycia ze strony organu egzekucyjnego.

Reklama