Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży

Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży
fot. Sebastian Zielonka Wrota Solidarności to ponadregionalny program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, którego głównym zadaniem było uwrażliwienie uczestników na wagę historii regionalnej oraz pokazanie, jak poprzez różnego rodzaju działania, można ją pielęgnować, aby nie uległa zapomnieniu.
istotne.pl warsztaty, sebastian zielonka

To niezmiernie ważne, aby młodzi ludzie wiedzieli, skąd pochodzą i jaka jest historia miejsca, w którym żyją. Ważną rzeczą jest umiejętność zdobywania tej wiedzy poprzez analizę pozyskiwanych źródeł historycznych oraz rozmowy ze świadkami historii.

W trakcie projektu uczestnicy z Dolnego Śląska brali udział w warsztatach historycznych, grach edukacyjnych, spotkaniach ze świadkami historii, lekcjach muzealnych i archiwalnych oraz uczestniczyli w obozie naukowym we Wrocławiu. Poznali historię swoich bliskich oraz ciekawych osób ze społeczności lokalnej. Po zakończeniu projektu zostanie wydana e-publikacja, w której zostaną umieszczone prace uczestników z trzech regionów Polski pt. „Wrota Solidarności”.

W działaniach projektowych z naszego regionu wzięli udział uczniowie ze: Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Żeliszowie i Szkoły Podstawowej w Szczytnicy a wspierały organizację projektu Biblioteki Publiczne z Kruszyna i Żeliszowa, Archiwum Państwowe oddział w Bolesławcu oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Stowarzyszenie „Solidarni Razem” składa podziękowania wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację a szczególne wyrazy uznania za zaangażowanie w przebieg projektu pani Grażynie Wężyk, pani Danucie Kędzierskiej, pani Honoracie Ambroszko, panu Dariuszowi Kunaszko oraz panu Sebastianowi Zielonce. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” a współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych."