Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży

Młodzież przy sarkofagu
fot. Sebastian Zielonka Wrota Solidarności to ponadregionalny program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, którego głównym zadaniem było uwrażliwienie uczestników na wagę historii regionalnej oraz pokazanie, jak poprzez różnego rodzaju działania, można ją pielęgnować, aby nie uległa zapomnieniu.
istotne.pl 1 warsztaty, sebastian zielonka

Reklama

To niezmiernie ważne, aby młodzi ludzie wiedzieli, skąd pochodzą i jaka jest historia miejsca, w którym żyją. Ważną rzeczą jest umiejętność zdobywania tej wiedzy poprzez analizę pozyskiwanych źródeł historycznych oraz rozmowy ze świadkami historii.

W trakcie projektu uczestnicy z Dolnego Śląska brali udział w warsztatach historycznych, grach edukacyjnych, spotkaniach ze świadkami historii, lekcjach muzealnych i archiwalnych oraz uczestniczyli w obozie naukowym we Wrocławiu. Poznali historię swoich bliskich oraz ciekawych osób ze społeczności lokalnej. Po zakończeniu projektu zostanie wydana e-publikacja, w której zostaną umieszczone prace uczestników z trzech regionów Polski pt. „Wrota Solidarności”.

W działaniach projektowych z naszego regionu wzięli udział uczniowie ze: Szkoły Podstawowej w Kruszynie, Szkoły Podstawowej w Żeliszowie i Szkoły Podstawowej w Szczytnicy a wspierały organizację projektu Biblioteki Publiczne z Kruszyna i Żeliszowa, Archiwum Państwowe oddział w Bolesławcu oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Stowarzyszenie „Solidarni Razem” składa podziękowania wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację a szczególne wyrazy uznania za zaangażowanie w przebieg projektu pani Grażynie Wężyk, pani Danucie Kędzierskiej, pani Honoracie Ambroszko, panu Dariuszowi Kunaszko oraz panu Sebastianowi Zielonce. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” a współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych."

Reklama