Zacznij żyć bez przemocy

Zacznij żyć bez przemocy
fot. PCPR Bolesławiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w sobotę 24 sierpnia, o godzinie 9:00, w siedzibie centrum przy pl. Piłsudskiego 2, pok. 4, rozpoczną się zajęcia dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
istotne.pl pcpr bolesławiec

Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę, w godzinach od 9:00 do 13:00, od sierpnia do grudnia br.

Do programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w programie).

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 75 612 17 84 lub w siedzibie PCPR w Bolesławcu: pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 2.