Za nami artyleryjska Błyskawica

Za nami artyleryjska Błyskawica
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 17–18 maja w Ośrodku Szkolenia CSAiU dowódca 23 pułku artylerii przeprowadził Trening Kierowania Ogniem pk. BŁYSKAWICA-18 połączony ze strzelaniem amunicją bojową.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsad stanowisk dowodzenia pułku i dywizjonów w kierowaniu ogniem, połączone z oceną przygotowania funkcyjnych do realizacji zadań wsparcia ogniowego amunicją bojową.

Podczas zbiórki rozpoczynającej TKO dowódcy dywizjonów otrzymali rozkaz bojowy, po czym pododdziały przemieściły się do nakazanych rejonów wyjściowych, a następnie rozpoczęły realizację zadań taktycznych i ogniowych. Przez dwa dni dywizjony artylerii rakietowej WR-40 Langusta i samobieżnej ahs DANA wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową w dzień i w nocy, a obsada stanowisk dowodzenia doskonaliła umiejętności kierowania działaniami w walce z wykorzystaniem systemu rozpoznania i systemu teleinformatycznego.

Ponadto podczas treningu obsada Stanowiska Dowodzenia (SD) 23 pułku artylerii doskonaliła współdziałanie z Zespołami Koordynacji Połączonego Wsparcia Ogniowego (PWO) dywizji i brygady, a pododdziały artylerii samobieżnej i rakietowej – praktyczną realizację zadań ogniowych w relacjach wsparcia ogniowego. Zadania PWO realizowane były w ramach części praktycznej kursu szkoleniowego prowadzonego przez Szefa WRiA 11 DKPanc.

Trening Kierowania Ogniem pk. BŁYSKAWICA-18 stanowił element przygotowania pułku do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami Dowódcy 11 DKPanc. pk. BORSUK-18.