Krakowskie spotkanie z Ceramiką Artystyczną w Akademii Górniczo-Hutniczej

Krakowskie spotkanie z Ceramiką Artystyczną w Akademii Górniczo-Hutniczej
fot. Ceramika Artystyczna Już 18 maja w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie swój dorobek zaprezentuje Ceramika Artystyczna z Bolesławca.
istotne.pl ceramika, wystawa, agh, ceramika artystyczna, marita benke-gajda

Interesującym punktem z pewnością będzie prezentacja nowych kierunków i trendów we wzornictwie przemysłowym pt. „Tradycja i nowoczesność”, którą omówi absolwent tej uczelni, zastępca prezesa Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego mgr inż. Grzegorz Szandrowski.

Oprócz tego, będzie można zapoznać się również z problematyką technologii przemysłu ceramicznego – w ramach wykładów prof. Marity Benke-Gajdy oraz mgr inż. Katarzyny Pasiut, które w swoich prelekcjach poruszą tematy masy kamionkowej jako materiału rzeźbiarskiego oraz wybrane aspekty technologiczne szkliw dekoracyjnych.

Zdecydowaną atrakcją dla odwiedzających w tym czasie AGH w Krakowie będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownikiem artystycznym Spółdzielni, Mariuszem Ochockim, który zaprezentuje rzeźbienie naczyń ceramicznych, a projektantki Teresa LianaMaria Starzyk, przedstawią trudną sztukę tworzenia dekoracji ceramicznych.

Dniowi otwartemu towarzyszyć będą także wystawy prac prof. Marity Benke-Gajdy, studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studentów koła naukowego Ceramika Artystyczna WIMiC AGH.

PlakatPlakatfot. Ceramika Artystyczna

tekst zlecony