Ważny projekt Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich

Ważny projekt Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich
fot. Sebastian Zielonka Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich to projekt realizowany w 2018 r. przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” pod opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie.
istotne.pl historia, sebastian zielonka

Projekt Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich skierowany jest do uczniów z trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu uczestnicy zdobędą umiejętności w dziedzinie archiwizowania i opracowywania dokumentów, zbierania relacji od świadków oraz w technikach nowoczesnych technologii w postaci digitalizacji zebranego materiału oraz jego publikacji.

Celem projektu jest uchronienie zbiorów znajdujących się w prywatnych archiwach rodzinnych oraz zebranie relacji od świadków historii i ich zarchiwizowanie, a następnie wydanie publikacji historycznej.

W ramach projektu na terenie Dolnego Śląska odbyły się spotkania oraz lekcje archiwalne w szkołach w Bolesławcu, Nowogrodźcu, Kruszynie, Żeliszowie i Kraśniku Dolnym. 21 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie odbyło się podsumowanie I etapu projektu. Na spotkanie przybyli licznie: mieszkańcy, zaproszeni goście, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władze oświatowe.

W trakcie uroczystości została zaprezentowana wystawa „Kruszyn wczoraj i dziś”, prezentacja multimedialna „Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich” oraz odbyła się żywa lekcja historii. W czasie tego spotkania uczestnicy usłyszeli o tradycjach przywiezionych przez mieszkańców z różnych stron po II wojnie światowej do powiatu bolesławieckiego.

Stanisława Zięcik opowiedziała o tradycjach na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, Barbara Smoleńska opowiedziała o kultywowaniu tradycji na ziemi bolesławieckiej w czasach współczesnych, Zbigniew Junkiewicz opowiedział o tradycjach w regionie poleskim, Natalia Fekete przedstawiła los i tradycje Polaków zesłanych do Kazachstanu, Helena Strzelczak opowiedziała o tradycjach emigracji francuskiej, Tadeusz Grabowski opowiedział o tradycyjnych potrawach wielkanocnych przywiezionych z rejonu Buczacza.

Po tak ciekawych historiach świadków historii swoimi wspomnieniami podzielili się starosta ziemi bolesławieckiej Karol Stasik, wicewójt Roman Jaworski oraz zastępczyni przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec Grażyna Łucka.

Spotkanie miało niezwykle serdeczny i kameralny charakter, po części oficjalnej goście wraz gospodarzami zasiedli do świątecznego stołu, na którym były smakowite potrawy wielkanocne oraz pyszne ciasta, a Joel Beucher zaprezentował repertuar piosenki francuskiej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Grażynę Wężyk z Biblioteki Publicznej w Kruszynie i Sebastiana Zielonkę ze Stowarzyszenia „Solidarni Razem”. Partnerami projektu są: Fundacje KGHM Polska Miedź, Fundacja Lotos, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie „Solidarni Razem”.

tekst zlecony