Będą kolejni Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec

Napis Radni Rady Miasta
fot. GA Rajcy uhonorują tym tytułem czworo bolesławian i jedną instytucję.

W czasie kwietniowej sesji radni Rady Miasta Bolesławiec podejmą uchwały, za sprawą których nadadzą tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”:

  • Annie Bober-Tubaj, wieloletniej szefowej Muzeum Ceramiki
  • Helenie Kowal, animatorce kultury, organizatorce wielu imprez kulturalnych
  • Edmundowi Malińskiemu, dr. nauk humanistycznych, w latach 1991–1993 senatorowi RP, nauczycielowi historii, b. dyrektorowi II LO, jednemu z pomysłodawców „Rocznika Bolesławieckiego” i działaczowi społecznemu
  • Grzegorzowi Matorynowi, wybitnemu fotografikowi i projektantowi graficznemu, współtwórcy i redaktorowi „Rocznika Bolesławieckiego”.

Tymże tytułem uhonorowana zostanie też jedna instytucja: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu. W uzasadnieniu uchwały dotyczącej Cechu czytamy:

Obecnie Bolesławiecki Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości prowadzi szeroką działalność na rzecz utrwalania więzi środowiskowych oraz budowania tożsamości lokalnej. Poprzez dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków zrzeszonych wpływa na wizerunek bolesławieckiego rzemieślnictwa. Wykazuje zainteresowanie kierunkami rozwoju miasta oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Bolesławca.

Trafny wybór?