Za nami Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii

Za nami Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Pokazy sprzętu wojskowego, msza św. w intencji żołnierzy oraz uroczysty apel żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii – to wszystko znalazło się w programie tegorocznych obchodów święta bolesławieckiej jednostki.
istotne.pl wojsko, święto, 23śpa

Uroczystości, które miały miejsce w piątek 15 marca, rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu, którą celebrowali: dziekan Dekanatu Bolesławiec Zachód ks. dr Stanisław Kusik, proboszcz parafii ks. ppłk rez. Wojciech Mroszczak oraz kapelan 23 Pułku Artylerii ks. ppor. Andrzej Bawer.

Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Stanisława Czosnka i dowódców jednostek Czarnej Dywizji, dowódcy Centrum Operacji Lądowych gen. bryg. dra Sławomira Kowalskiego oraz władz administracyjnych.

W uroczystościach na zaproszenie dowódcy pułku wzięli udział byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii ŚOW na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, przedstawiciele środowisk artyleryjskich, stowarzyszeń, a także komendanci instytucji garnizonowych i służb mundurowych.

Po raz kolejny na placu apelowym – obok artylerzystów – stanęli żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu oraz delegacja artylerzystów Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej stacjonujących w Toruniu.

Po podniesieniu polskiej i amerykańskiej flagi państwowej oraz odśpiewaniu narodowych hymnów przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Żagania dowódca 23 Pułku Artylerii płk Grzegorz Potrzuski powitał zaproszonych gości i przypomniał genezę obchodzonego święta:

Dla każdej jednostki wojskowej jej święto jest szczególnym wśród świąt wojskowych. Dla 23 Śląskiego Pułku Artylerii dniem tym jest data 18 marca, upamiętniająca bitwę o Kołobrzeg w 1945 roku. Wówczas to po ciężkich walkach i po przełamaniu Wału Pomorskiego nasi historyczni poprzednicy – artylerzyści 23 Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty – stanęli nad brzegiem odzyskanego dla Polski Bałtyku.

Uroczystość stanowiła okazję do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe i uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych.

Akt mianowania na stopień majora z rąk dowódcy Czarnej Dywizji i dowódcy pułku odebrał kpt. Przemysław Witwicki, na pierwszy stopień oficerski – kapelan artylerzystów ks. Andrzej Bawer, a na stopnie chorążych rezerwy: Janusz BurdziałowskiMariusz Talarowski. Ponadto wręczono odznaki pamiątkowe 23 Pułku Artylerii, nadane żołnierzom przez kapitułę, oraz listy gratulacyjne dla oficera, podoficera i szeregowego roku, którymi zostali odpowiednio: mjr Dariusz Leja, plut. Krzysztof Stupiec i st. szer. Adam Piela.

– Potencjał ogniowy, szybkość realizacji zadań ogniowych i umiejętności moich podwładnych stanowią o sile i znaczeniu 23 Pułku Artylerii wśród innych jednostek Czarnej Dywizji. Stanowią także świadectwo rozwoju i postępującej modernizacji technicznej Wojsk Rakietowych i Artylerii – mówił płk Grzegorz Potrzuski. Dowódca bolesławieckich artylerzystów podkreślił najważniejsze zadania realizowane przez pułk, perspektywy modernizacji technicznej, a także główne obszary działalności szkoleniowej i współpracy międzynarodowej.

Rolę oraz znaczenie, jakie 23 Pułk Artylerii odgrywa wśród jednostek Czarnej Dywizji, podkreślił dowódca 11 Dywizji Lubuskiej Kawalerii Pancernej gen. dyw. Stanisław Czosnek. Dowódca podziękował żołnierzom za zaangażowanie i wysoką jakość dotychczas realizowanych zadań, podkreślając udział w ćwiczeniach i sukcesy w dziadzinie edukacji obronnej uczniów klas mundurowych, a także odniósł się do nowych wyzwań, jakie czekają artylerzystów do końca 2019 roku.

W dalszej części apelu żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23pa zaprezentowali musztrę paradną z bronią. Żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów, po której delegacje Czarnej Dywizji i środowisk artyleryjskich złożyły kwiaty pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi jednostkom artyleryjskim stacjonującym w garnizonie bolesławieckim oraz poległym i zmarłym artylerzystom.

Równolegle na terenie jednostki odbywały się przedsięwzięcia towarzyszące obchodom święta pułku, skierowane do uczniów bolesławieckich szkół i dzieci z przedszkoli. To właśnie dla nich bramy koszar 23 Pułku Artylerii stały otworem od samego rana i w ramach dnia otwartych koszar mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym oraz tradycjami dziedziczonymi przez jednostkę.