Szybciej z Węglińca do Zgorzelca

Tory
fot. freeimages.com (John Nyberg) Utrzymane dobre tempo prac przy elektryfikacji trasy Węgliniec – Zgorzelec. Jeszcze w tym miesiącu nad jednym z dwóch torów zostanie wywieszona sieć trakcyjna. Do końca roku ostatni, niezelektryfikowany odcinek magistrali E30 będzie dostępny dla lokomotyw elektrycznych, zapewniając szybszy przejazd pociągów.
istotne.pl 183 pkp, pociąg

Reklama

Zgodnie z harmonogramem realizowane są prace elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec. Od 11 marca wywieszana jest już sieć trakcyjna na torem nr 1. Prace te potrwają do 23 kwietnia i następnie będą prowadzone roboty w torze nr 2. Wcześniej dla tej fazy prac na całym szlaku zamontowano odpowiednie konstrukcje wsporcze – w tym zabudowano 920 słupów oraz 54 bramek – na których wywieszona została sieć. Wszystkie prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów na sąsiednim torze.

Istotnym elementem prowadzonej inwestycji jest budowa dwóch nowych podstacji trakcyjnych w Pieńsku i Zgorzelcu, które mają zapewnić odpowiednie zasilanie dla elektryfikowanego szlaku. Zakończono już stawianie budynków i przystąpiono do przygotowania obiektów na wprowadzenie kabli i zamontowania wyposażenia. Na ukończeniu są prace związane z budową linii zasilających i zasilaczy.

Linia kolejowa z Węglińca do Zgorzelca jest ostatnim niezelektryfikowanym odcinkiem magistrali kolejowej E30, głównej trasy biegnącej w południowej części kraju ze wschodu na zachód. Łączy ona ważne ośrodki w kraju – Kraków, Okręg Górnośląski, Wrocław – i zapewnia łączność w przewozach międzynarodowych.

Ukończenie tej inwestycji pozwoli na zwiększenie przepustowości trasy i co najważniejsze: skróci czas przejazdu pociągów, gdyż nie będzie konieczna zmiana lokomotyw w Węglińcu. Całą trasę kolejową magistrali E30 na terenie Polski, od zachodniej do wschodniej granicy państwa, tj. od Zgorzelca do Przemyśla będzie można przejechać przy użyciu jednej trakcji elektrycznej.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 70 mln zł, w tym unijne dofinansowanie: 59,5 mln zł.

Reklama