Zagraj w siatkę o Puchar Starosty Bolesławieckiego

Zagraj w siatkę o Puchar Starosty Bolesławieckiego
fot. freeimages.com (Robert Proksa) W ramach dorocznej imprezy „Tydzień z Powiatem” (25 maja–2 czerwca) odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Bolesławieckiego.
istotne.pl

Starosta Tomasz Gabrysiak serdecznie zaprasza do udziału amatorskie drużyny sportowe oraz wszystkich sympatyków siatkówki z terenu powiatu. Szykuje się ostra rywalizacja, nagrody, a wygrają… najlepsi.

Turniej siatkówki pod patronatem starosty odbędzie się 25 maja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Jana Pawła II).

Zgłoszenia wysyłać trzeba na adres mailowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego mosbol@wp.pl. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji i kontaktu jest Janusz Baranowski.

REGULAMIN TURNIEJU

 1. Organizatorem Turnieju jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bolesławcu.
 2. Celem jest upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia. Popularyzacja siatkówki jako formy aktywności ruchowej. Integracja mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego.
 3. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 25.05.2019 w nowej hali sportowej Szkoły Podstawowej Numer 1 w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II 38 c, początek turnieju godzina 10:00.
 4. Prawo do uczestnictwa w turnieju mają wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego.
 5. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny, a uczestnictwo jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie amatorzy, tj. osoby niezgłoszone do rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej oraz PZPS.
 7. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych.
 8. Uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem NNW.
 9. Zespół składa się maksymalnie z 12 zawodników, natomiast minimalna liczba zgłoszonych zawodników wynosi 6 osób.
 10. Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.
 11. W czasie meczu na boisku musi przebywać co najmniej 6 zawodników.
 12. Zabronione jest zmienianie drużyn przez zawodników w czasie trwania turnieju.
 13. Zespoły powinny w miarę możliwości posiadać jednolite stroje sportowe oraz obowiązkowo czyste obuwie sportowe.
 14. W zależności od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju mecze odbywać się będą w grupie bądź w grupach systemem „każdy z każdym”. W przypadku podziału na grupy, po zakończeniu gier grupowych rozegrane zostaną półfinały, a następnie mecze o 3 i 1 miejsce.
 15. O kolejności zajętych miejsc w przypadku nierozgrywania finału decydować będą kolejno: zdobyte punkty, lepszy stosunek setów, bezpośredni mecz, lepszy stosunek małych punktów. Za wygrany mecz zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrany 1 punkt, za walkower 0 punktów. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Pierwszy i drugi set do 25 punktów i 2 punktów przewagi (przy dużej liczbie zgłoszonych drużyn możliwe będzie skrócenie setów), natomiast trzeci set (tie-break) do 15 punktów i 2 punktów przewagi.
 16. Każde spotkanie prowadzić będzie sędzia boiskowy. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie – sędzia główny prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych.
 17. Wyłącznie grający kapitan jest upoważniony do rozmowy z sędziami w celu przekazania prośby o wyjaśnienie zastosowania lub interpretacji przepisów.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ubezpieczenie zawodników, skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie trwania turnieju.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas zawodów.
 20. Za szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody, odpowiadają bezpośredni sprawcy.
 21. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby im towarzyszące oraz za kulturę na boisku, porządek w szatni itp.
 22. Na obiektach sportowych obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 24. Zawodnicy, uczestnicząc w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunkowych przez organizatora.
 25. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową pod adresem mosbol@wp.pl do 19.05.2019 r.
 26. Dostarczone zgłoszenie powinno zawierać:
  • pełną nazwę drużyny
  • imiona i nazwiska zawodników wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania
  • imię i nazwisko kapitana zespołu
  • telefon kontaktowy oraz adres e-mail do kapitana zespołu
 27. Brak podpisanego oświadczenia spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do rozgrywek. Zgłoszenie się drużyny do turnieju jest jednocześnie akceptacją regulaminu przez wszystkich zawodników.
 28. Organizator zapewnia w czasie trwania zawodów opiekę przedmedyczną oraz wodę mineralną.
 29. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie organizatorowi, ponadto organizatorowi przysługuje prawo wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.

Tak powinna wyglądać lista zgłoszonych zawodników do Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Bolesławieckiego

………………………………………………………….

(pełna nazwa drużyny)

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

 

Numer kontaktowy do kapitana drużyny….…….…………………..

podpis kapitana e-mail:………………………….

tekst zlecony