Misterium Chleba. Niezwykłe spotkanie integracyjne seniorów

Misterium Chleba. Niezwykłe spotkanie integracyjne seniorów
fot. GA W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Społeczne Carpe Diem spotkaniu wzięło udział prawie 180 osób.
istotne.pl senior, carpe diem

W czwartek 10 stycznia w Galerii przy ul. Generała Nila odbyło się Misterium Chleba, spotkanie integracyjne dla seniorów zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczne Carpe Diem.

Wzięło w nim udział prawie 180 osób, w tym członkinie Bolesławieckiego Klubu Amazonem, bezdomni (podopieczni PCK), a także członkowie Klubu Seniora z Gromadki.

– Celem naszego stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, nieuleczalną chorobę bądź ubóstwo – mówi Eugenia Wolska, szefowa Carpe Diem.

Czwartkowe spotkanie miało charakter dziękczynny. E. Wolska: – Należy cieszyć się, że się żyje w kraju bez wojny; że ma się codzienny dostęp do czystej wody i pożywienia.

I dodaje: – Bolesławiec jest miastem przyjaznym ludziom III wieku; władze samorządowe i organizacje pozarządowe wspierają osoby starsze, chore lub bezdomne. To wielkie osiągnięcie, bo każda osoba może znaleźć potrzebne sobie miejsce w lokalnej społeczności. A nie każde miasto może się tym poszczycić.

Uroczystość swoimi występami uświetniły nowogrodziecki Chór Środowiskowy Harmonia i Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka.