Policja ma za mało funkcjonariuszy? Ponad... 4 tys. wakatów

Policja ma za mało funkcjonariuszy? Ponad... 4 tys. wakatów
fot. Krzysztof Gwizdała Komenda Główna Policji twierdzi, że rąk do pracy nie brakuje, tyle że mundurowi stawiają nie na ilość, lecz na jakość.
istotne.pl policja

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku w polskiej policji służy 98711 policjantów, a liczba wakatów w garnizonach policyjnych (województwach) wynosi 4294 – to oficjalne dane KGP.

Komenda Główna Policji:

Obecnie zatrudnionych jest 98711 policjantów, co wbrew opiniom przedstawianym przez niektóre środowiska nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych. Od razu trzeba przypomnieć, że od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 i wynosi 103309, a nie jak w latach wcześniejszych 102309.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich 8 lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96225), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99938), a liczba wakatów wynosiła 2371. W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98721 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 98711 i jest większy, aniżeli w latach 2010-2014 i podobny, jak w latach 2015-2017.

Mundurowi z KGP podkreślają, że liczba kandydatów do służby w policji jest i była duża (największe zainteresowanie było w latach tzw. kryzysu światowego), tyle że aby zostać policjantem, trzeba przejść procedurę doboru, która „do łatwych nie należy”.

Policja:

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

W zeszłym roku zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji było 17660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13186 osób.

Jak zostać policjantem?

Mundurowi:

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda ta służba.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia KPP przy ul. Zygmunta Augusta 20: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30; tel. 75 649 62 58.

KGP: – W 2019 roku planujemy przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych policjantów.

I dodaje: – Chętnych do Policji nie brakuje – stawiamy jednak „na jakość”.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.