Ponad 80 nowych dolnośląskich policjantów. 4 będzie służyć w KPP Bolesławiec

Ponad 80 nowych dolnośląskich policjantów. 4 będzie służyć w KPP Bolesławiec
fot. KWP Wrocław 11 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 82 nowych policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło w tym roku już 182 funkcjonariuszy.
istotne.pl policja, praca

Wraz z nowym rokiem garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 11 stycznia 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 82 policjantów, w tym 15 policjantek. (4 z nich służyć będzie w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu).

Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło w tym roku już 182 funkcjonariuszy.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia KPP przy ul. Zygmunta Augusta 20: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30; tel. 75 649 62 58.