Alarm pożarowy w 23 Śląskim Pułku Artylerii

Alarm pożarowy w 23 Śląskim Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W ćwiczeniach uczestniczyła Wojskowa Straż Pożarna ze Świętoszowa, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna z Bolesławca, artylerzyści oraz żołnierze i pracownicy resortu Obrony Narodowej instytucji wojskowych Garnizonu Bolesławiec oraz żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu.
istotne.pl 4 ćwiczenia, straż, 23śpa

Reklama

7 maja w 23 pułku artylerii odbył się ćwiczebny alarm pożarowy połączony z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji. Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w jednym z pomieszczeń budynku koszarowego w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar, który pomimo próby ugaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi szybko się rozprzestrzenił.

Po ogłoszeniu alarmu służba dyżurna podjęła praktyczne czynności przewidziane w procedurach na wypadek pożaru. Podczas szkolenia zaprezentowano praktyczną ewakuację osób z płonącego budynku do wyznaczonego miejsca zbiórki oraz procedury współdziałania służb dyżurnych z wojskową i powiatową strażą pożarną, a także zespołem ewakuacji medycznej.

W drugiej części ćwiczenia przeprowadzono szkolenie obejmujące zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego połączone z praktycznym gaszeniem pożaru. Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej w jednostce, a także doskonalenie działania służb dyżurnych i funkcyjnych w wykonywaniu zadań przewidzianych w planie ochrony przeciwpożarowej jednostki.

Całość ćwiczenia przygotowali Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 23 pułku artylerii st. chor. szt. Grzegorz Szczęsny oraz kpt. Krzysztof Oko z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. Nadzór merytoryczny nad ćwiczeniem sprawował Specjalista Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu mjr Robert Markos.

Reklama