Świętowali 20 lat Polski w NATO

Świętowali 20 lat Polski w NATO
fot. kpt. Katarzyna Sawicka, st. szer. Natalia Wawrzyniak W historii Polski jest wiele ważnych dat. Jedną z nich jest z całą pewnością 12 marca. Tego dnia 20 lat temu Rzeczpospolita Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw tworzących organizację Traktatu Północnoatlantyckiego.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, historia, nato

Dokładnie dwadzieścia lat temu w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Wraz z Polską do Paktu zostały wówczas przyjęte Czechy i Węgry.

10 Brygada Kawalerii Pancernej:

Wejście do grona państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zapoczątkowało proces rzeczywistego włączania się Polski w szeroko rozumianą wspólnotę euroatlantycką. Oferując gwarancje bezpieczeństwa, zbudowano fundament przyszłej integracji w kolejnych wymiarach: politycznym i ekonomicznym.

Dwadzieścia lat członkostwa zbudowało poczucie bezpieczeństwa i bliskiej współpracy z sojusznikami. Sojusz to wspólna siła w imię wspólnych wartości.

Z okazji przypadającej 12 marca 2019 roku rocznicy żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, pracownicy resortu obrony narodowej pancernej brygady oraz żołnierze 1 batalionu 4 pułku kawalerii pancernej ze Stanów Zjednoczonych stanęli na wspólnym apelu.

W imieniu dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej głos zabrał Szef Sztabu brygady, podpułkownik Renart Skrzypczak:

Nasz kraj ma silną pozycję w NATO. Obecność polskich żołnierzy w misjach zagranicznych prowadzonych pod flagą sojuszu jest wyraźnym sygnałem, że troszczymy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym. Udział polskich żołnierzy w kontyngentach wojskowych to nasz realny wkład w bezpieczeństwo świata.

Polscy żołnierze, w tym także żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, uczestniczą ponadto w licznych ćwiczeniach i szkoleniach międzynarodowych, organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Każde z tych ćwiczeń to doskonała okazja, żeby wspólnie z żołnierzami państw sojuszniczych doskonalić swoje umiejętności, wymieniać się doświadczeniami i zdobywać wiedzę, którą wszyscy żołnierze powinni posiadać. Każdego dnia dokładamy starań, aby te najcenniejsze wartości: wolność i demokracja stały się udziałem każdego z nas, członków wspólnoty, której na imię NATO.

Obecność żołnierzy amerykańskich tutaj, w Świętoszowie, jest konsekwencją podpisanych dwadzieścia lat temu dokumentów. To, że dziś wspólnie szkolimy się na Pasie Taktycznym i strzelnicach, zostało zapoczątkowane w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu polscy i amerykańscy żołnierze współdziałają ze sobą, każdego dnia wprowadzając postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego w życie.

W tym wyjątkowym dniu w imieniu dowódcy oraz wyższych przełożonych dziękuję Wam, żołnierze, za to, że swoją codzienną służbą przyczyniacie się do wzmocnienia organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Dziś, myśląc o NATO, nie wolno Nam zapominać, że jesteśmy jego ważną częścią. Nam wszystkim życzę, by sojusz się umacniał, bo silny Sojusz to bezpieczeństwo dla wszystkich państw członkowskich.

Uroczysty apel brygady zakończyła defilada polskich i amerykańskich żołnierze, których z trybuny obserwowali ich dowódcy.