Opłaty za groby nielegalne? Kierownik bolesławieckiego cmentarza wyjaśnia

Bolesławiecki cmentarz nocą
fot. Stefańczyk Studio Temat poruszamy na prośbę Czytelników.
istotne.pl 183 cmentarz, mzgm bolesławiec

Reklama

Zwróciły się do nas dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Oboje chcieli poruszyć temat – wg nich nielegalnych – opłat za groby. Czytelniczka:

Cmentarze każą sobie płacić za 20 lat za grób. Później, jak rodzina grobu nie opłacała np. przez 10 lat i chce wykupić na kolejne 20, to cmentarz nie chce przyjąć dalszej opłaty, o ile nie ureguluje się tej wcześniejszej.

Według naszych informatorów mieszkanka jednego z największych osiedli w Bolesławcu musiała dopłacić 700 zł, bo po prostu zapomniała o wspomnianej opłacie.

Zdaniem zgłaszających administracja cmentarza nie ma prawa pobierać „opłat wstecz”, bo w tym czasie przecież kierownictwo nekropolii mogło tam np. pochować kogo innego. Lub zlikwidować ten grób. (Nasi rozmówcy podkreślali, że znaleźli w internecie artykuły świadczące o tym, że jest to nielegalne. I że takie praktyki są stosowane w całym kraju).

Iwona Plizga, kierownik Działu Administracji Cmentarza w Bolesławcu, wyjaśnia:

W odpowiedzi na (…) zapytanie wyjaśniam, że ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochodzi z 1959 roku, powiela zapisy ustawy z 1932 roku, nie reguluje kwestii opłat, poza opłatą za miejsce na grób, która jest wnoszona na 20 lat, uiszcza się ją przy pogrzebie, otrzymując od gminy grób na okres 20 lat, z możliwością przedłużenia pod warunkiem uiszczenia opłaty na dalsze 20 lat – opłaty prolongującej nienaruszalność grobu.

Opłaty dotyczące Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej naliczane są zgodnie z:

  • Zarządzeniem nr 229/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu,
  • Zarządzeniem nr 32/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza.

Zgodnie z ww. aktami prawa miejscowego oraz obowiązującymi przepisami nie ma naliczanych jakiejkolwiek kar czy odsetek za nieterminową wpłatę opłaty prolongacyjnej, w cenniku cmentarza nie ma opłaty w kwocie 700 zł.

I dodaje:

I tak, w sytuacji deklaracji rodziny o chęci dalszego utrzymania grobu, za nieopłacony wcześniej okres naliczana jest opłata liczona w sposób zapewniający ciągłość prawa do grobu wg aktualnego cennika, za okres od momentu końca poprzednio obowiązującej. Nie jest to stosowanie prawa wstecz, a jedynie kontynuacja i uregulowanie opłaty za coś, z czego przez cały czas korzystamy, w tej sytuacji jest to miejsce na grób, który istnieje.

Nie jest tak, że zarząd cmentarza ma obowiązek likwidacji grobu, gdy nie ma wniesionych opłat. Zanim do tego dojdzie, mija jakiś czas, nie odbywa się to z dnia na dzień.

Zdajemy sobie sprawę, że w natłoku spraw często zdarza się nam nie pamiętać o takich rzeczach jak opłata grobu. Z tego też powodu nie spieszymy się z przeznaczaniem grobów nieopłaconych do ponownego pochówku i stosujemy regulację opłat zgodnie z powyższym wyjaśnieniem. Taka praktyka wynika z czysto ludzkich pobudek.

Oraz podsumowuje: – Proszę sobie wyobrazić sytuację, że z powodu przeoczenia opłaty ktoś, kto przychodzi odwiedzić grób bliskiego mu członka rodziny, zastaje już grób innej osoby…

Reklama