Rafał Więcewicz z PiS szefem Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Rafał Więcewicz
fot. istotne.pl Rajca nie miał kontrkandydata.
istotne.pl 183 sesja rm

Reklama

Rada Miasta Bolesławiec wybrała szefa Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Został nim Rafał Więcewicz z PiS. Rajca, który nie miał kontrkandydata, dostał 14 głosów za.

Jego zastępcą został Mariusz Potyszka.

Przypomnijmy. 7 maja pisaliśmy tak:

Do Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji podczas wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r. wybrani zostali: Leszek Franciszek Chudzik, Joanna Dudyńska, Renata Jadwiga Fredyk, Karolina Hałka, Łukasz Aleksander Jaźwiec, Piotr Jarosław Klasa, Violetta Małgorzata Kurcio, Urszula Magryś, Łukasz Zygmunt Molak, Magdalena Mucha, Tomasz Ogrodnik, Mariusz Robert Potyszka, Grzegorz Jacek Przybylski, Katarzyna Anna Rola, Dawid Łukasz Sarbak, Damian Piotr Sawczak, Joanna Strzelecka, Teresa Grażyna Szyjkowska, Stanisław Wiącek, Rafał Paweł Więcewicz, Andrzej Józef Żuk.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu Marta Zborowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji oraz zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Od tej chwili Rada Miasta jest uprawniona do podejmowania uchwał oraz do wykonywania uprawnień i zadań przewidzianych prawem.

Ustawowy skład Rady Miasta Bolesławiec wynosi 21 radnych. W pierwszej sesji uczestniczy 20 osób wybranych na radnych Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji: Leszek Franciszek Chudzik, Joanna Dudyńska, Renata Jadwiga Fredyk, Karolina Hałka, Łukasz Aleksander Jaźwiec, Piotr Jarosław Klasa, Violetta Małgorzata Kurcio, Urszula Magryś, Łukasz Zygmunt Molak, Tomasz Ogrodnik, Mariusz Robert Potyszka, Grzegorz Jacek Przybylski, Katarzyna Anna Rola, Dawid Łukasz Sarbak, Damian Piotr Sawczak, Joanna Strzelecka, Teresa Grażyna Szyjkowska, Stanisława Wiącek, Rafał Paweł Więcewicz, Andrzej Józef Żuk.

Reklama