Leszek Chudzik szefem Komisji Rewizyjnej. Były dwie kandydatury

Radny Leszek Chudzik
fot. Leszek Chudzik Rada wybiera szefa pierwszej komisji.
istotne.pl 183 sesja rm, leszek chudzik

Reklama

Kandydatury na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej były dwie: Katarzyna Rola z Koalicji Obywatelskiej i Leszek Chudzik z Forum Ziemi Bolesławieckiej

Katarzyna Rola otrzymała 7 głosów, Leszek Chudzik – 14.

Zastępcą L. Chodzika został Tomasz Ogrodnik.

Przypomnijmy. 7 maja pisaliśmy tak:

Do Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji podczas wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r. wybrani zostali: Leszek Franciszek Chudzik, Joanna Dudyńska, Renata Jadwiga Fredyk, Karolina Hałka, Łukasz Aleksander Jaźwiec, Piotr Jarosław Klasa, Violetta Małgorzata Kurcio, Urszula Magryś, Łukasz Zygmunt Molak, Magdalena Mucha, Tomasz Ogrodnik, Mariusz Robert Potyszka, Grzegorz Jacek Przybylski, Katarzyna Anna Rola, Dawid Łukasz Sarbak, Damian Piotr Sawczak, Joanna Strzelecka, Teresa Grażyna Szyjkowska, Stanisław Wiącek, Rafał Paweł Więcewicz, Andrzej Józef Żuk.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu Marta Zborowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji oraz zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Od tej chwili Rada Miasta jest uprawniona do podejmowania uchwał oraz do wykonywania uprawnień i zadań przewidzianych prawem.

Ustawowy skład Rady Miasta Bolesławiec wynosi 21 radnych. W pierwszej sesji uczestniczy 20 osób wybranych na radnych Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji: Leszek Franciszek Chudzik, Joanna Dudyńska, Renata Jadwiga Fredyk, Karolina Hałka, Łukasz Aleksander Jaźwiec, Piotr Jarosław Klasa, Violetta Małgorzata Kurcio, Urszula Magryś, Łukasz Zygmunt Molak, Tomasz Ogrodnik, Mariusz Robert Potyszka, Grzegorz Jacek Przybylski, Katarzyna Anna Rola, Dawid Łukasz Sarbak, Damian Piotr Sawczak, Joanna Strzelecka, Teresa Grażyna Szyjkowska, Stanisława Wiącek, Rafał Paweł Więcewicz, Andrzej Józef Żuk.

Reklama