Połączą osiedle 40-lecia z al. Tysiąclecia? Co z działkowcami?

Połączą osiedle 40-lecia z al. Tysiąclecia? Co z działkowcami?
fot. GA Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia w Bolesławcu.
istotne.pl inwestycja, piotr roman, sesja rm, osiedle 40-lecia

Zanim jednak doszło do głosowania, radny klubu Forum Dariusz Mucha poruszył kwestię kontrowersji wokół tej koncepcji. I dodał, że ktoś powoduje zamieszanie, mówiąc o tym, że Miasto będzie działkowcom odbierać działki.

Połączenie al. Tysiąclecia z osiedlem 40-lecia to:
bardzo dobry pomysł
50.81 % głosów: 63
fatalny pomysł
45.16 % głosów: 56
nie interesuje mnie to
4.03 % głosów: 5

Prezydent Piotr Roman tłumaczył, że jest to próba rozwiązania problemów komunikacyjnych, które mieszkańcy zgłaszali magistratowi od wielu lat. – Chodzi m.in. o mieszkańców tzw. osiedla 40-lecia, dla których centra handlowe są położone głównie przy al. Tysiąclecia i którzy jadąc samochodami, muszą zjeżdżać do centrum miasta i przemieszczać się albo koło stadionu, ulicą Spokojną, albo ulicą Spółdzielczą – mówił włodarz.

Projekt uchwały zaprezentowała Marta Gęsikowska z Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej UMProjekt uchwały zaprezentowała Marta Gęsikowska z Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej UMfot. GA
Dariusz MuchaDariusz Muchafot. GA
Piotr RomanPiotr Romanfot. GA

– Przy ul. Jagiellonów buduje się nowe osiedle mieszkaniowe. Dla tych wszystkich ludzi jedynym ciągiem komunikacyjnym, za pomocą którego mogą się dostać gdziekolwiek, jest ulica Piastów – kontynuował P. Roman. – Nie ma tam żadnego wentylu. Jeżeli coś by się stało na tej drodze, ci ludzie nie będą mieli jak wyjechać z osiedla.

Podobnie jest, zdaniem prezydenta, z mieszkańcami al. Tysiąclecia. Oni też chcieliby mieć możliwość bezpośredniego dojazdu do ulic Starzyńskiego, Kleeberga czy wylotu na Złotoryję. – Ludzie sami mówią o tym, żeby połączyć miejsca, gdzie mieszka kilkanaście tysięcy bolesławian: al. Tysiąclecia, ulice Piastów i Jagiellonów, domki przy Kosiby i blokowiska na osiedlu 40-lecia – zaznaczył prezydent. – Ale spodziewamy się długich, trudnych i kontrowersyjnych konsultacji.

Jan Kisiliczyk, szef Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bolesławiec: – Jesteśmy na początku bardzo długiej drogi. To jest pierwszy moment, w którym zostaje zaprezentowany pomysł. Jeśli wysoka rada uzna ten pomysł za godny i warty realizacji, to za 12–16 miesięcy uchwalicie państwo plan, który będzie przewidywał tę drogę. I to też będzie tylko koniec pierwszego etapu i początek drugiego – długich negocjacji z ogrodami działkowymi.

Jan KisiliczykJan Kisiliczykfot. GA

Naczelnik podkreślił: – Proszę mi wierzyć, żaden działkowiec, którego dotknie to, że przez jego działkę będzie ta droga przebiegać, nie będzie pokrzywdzony i nie będzie stratny.

Wojciech Kasprzyk, radny Forum: – Rozmawiałem z mieszkańcami mojego okręgu [nr 10, ulice Kosiby, Miłosza, Narutowicza, Kleeberga, Konradowska, Kresów II RP, Kopernika, Murarska, Starzyńskiego 45-94, Zielona – przyp. „ii”] i nie spotkałem się z ani jedną krytyczną wypowiedzią na temat tej drogi. Mieszkańcy tego okręgu naprawdę mają duży problem z przedostaniem się w godzinach szczytu do sklepów. Większość osób opowiada się za wybudowaniem tej drogi. Uważam, że to bardzo dobra decyzja i powinniśmy zagłosować za.

Wojciech KasprzykWojciech Kasprzykfot. GA

– Tu nie ma musu – podsumował dyskusję Piotr Roman. – My chcemy zrobić tę drogę dlatego, że mieszkańcy o to proszą.

Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia w Bolesławcu.

MapkaMapkafot. UM Bolesławiec
MapkaMapkafot. UM Bolesławiec

Do tematu wrócimy.