Zwycięzcy w konkursie Wolontariusz Roku 2015

Zwycięzcy w konkursie Wolontariusz Roku 2015
fot. Krzysztof Gwizdała Nagodzono Anne Mocydlarz-Popielarz, Kaludię Pruszyńską, Stowarzyszenie „Wspólna radość” oraz Ceramikę Artystyczną Cermaz Sp. z o.o. Przyznano również cztery wyróżnienia.
istotne.pl konkurs, wolontariat

Do konkursu zgłaszani są kandydaci w czterech kategoriach: wolontariusz dorosły, młodzieżowy, organizacja pozarządowa oraz darczyńca. Decyzją kapituły w tym roku przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach: wolontariusz młodzieżowy i dorosły. Wyróżnienia otrzymali: Maja Szocińska, Beata Żuromska, Edward Widuch i Mariusz Lickiewicz.

W kategorii wolontariusz dorosły kapituła uhonorowała tym tytułem Annę Mocydlarz-Popielarz. Młodzieżowym wolontariuszem roku 2015 została Klaudia Pruszyńska. W kategorii organizacji pozarządowych tytuł trafił do Stowarzyszenia „Wspólna radość” w Bolesławcu. W kategorii darczyńca tytuł został przyznany Ceramice Artystycznej CERMAZ sp. z o.o. z siedzibą w Warcie Bolesławieckiej.

Osoby nominowane do kategorii wolontariusz dorosły:

 • Janina Piestrak-Babijczuk – z wielkim zaangażowaniem poświęca swój czas i umiejętności. Niesie pomoc i udziela porad zdrowotnych z wielkim szacunkiem dla chorych. Systematycznie dwa razy w tygodniu przyjmuje pacjentów w poradni chirurgicznej, okazując serce szczególnie dzieciom i ludziom starszym. Średnio w miesiącu przyjmuje ok. 250 pacjentów, w tym duży odsetek stanowią dzieci.
 • Beata Żuromska – organizuje pomoc dla osób dotkniętych kalectwem, choroba, ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją. Na szczególne wyróżnienie zasługuje : aktywny udział w planowaniu i koordynowaniu akcji Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, Szpikolada, „Góra grosza”, Szlachetna Paczka. Ponadto współorganizuje integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego, zabawy andrzejkowe, Dzień Walki z Głodem. Wspiera Dom Dziecka niejednokrotnie finansując i organizując dla dzieci wyjścia na basen, do sali zabaw. Pomaga podopiecznym w nauce.
 • Bogusław Mienculewicz – silny mężczyzna o gołębim sercu, życzliwy i uczynny. Włącza się w akcje na rzecz potrzebującym, potrafi zjednać sobie młodzież i zmotywować ją do wytężonej pracy, dzięki czemu młodzi ludzie osiągają sportowe sukcesy, kształtują charakter i uczą się zdrowej rywalizacji i współdziałania w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Od 2013 r. systematycznie pracuje na rzecz Olimpiad Specjalnych w charakterze wolontariusza. Poświęca swój wolny czas na przygotowanie uczniów Szkoły Specjalnej do licznych turniejów i zawodów sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych.
 • Michał Bortnik – osoba o wielkiej kulturze osobistej, opiekuńczy, serdeczny. Krzewi wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne. Włącza się w akcje na rzecz potrzebujących, nie szczędząc własnych środków ani czasu. Od 2012 r. jest wolontariuszem Klubu Olimpiad Specjalnych i jednocześnie kronikarzem osiągnięć zawodników. Trzeci raz z rzędu bierze udział w akcji Szlachetna Paczka. Ponadto Pan Michał jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Jako kwatermistrz, organizuje podczas wakacji, wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
 • Janina Majewska – osoba życzliwa, przyjazna, szlachetna, pasjonatka społeczna. Od wielu lat angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia i projekty, których celem jest wsparcie i pomoc dzieciom, osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, ludziom chorym czy też zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dostarcza żywność i odzież dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez PCK w Bolesławcu. Aktywna wolontariusza podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości. Wolontariusz 2012 roku w kategorii Darczyńca.
 • Edward Widuch – bardzo zaangażowany w pracę wolontariacką, której poświęca dużą część swojego wolnego czasu. Jako Prezes Miejskiego Klubu Sportowego MKS Chrobry Nowogrodziec swoimi działaniami kształtuje wśród młodzieży postawy prospołeczne. Jego działania są systematyczne i skupiają się na cotygodniowych wyjazdach na zawody sportowe poszczególnych sekcji, na zapewnieniu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania klubu, na kontroli i dozorze nad dyscypliną i bezpieczeństwem podczas zawodów, szczególnie odbywających się w obiektach sportowych partnerów poza Nowogrodźcem.
 • Dariusz Orlak – jest cudownym człowiekiem, miłym, sympatycznym, tryskającym optymizmem. To tzw. złota rączka o wysokiej kulturze osobistej, zawsze można na niego liczyć. Zwykły – niezwykły Przyjaciel Klubu Amazonek.
 • Helena Kiełbasa – wieloletnia wolontariuszka Klubu Carpe Diem, gdzie zajmuje się prowadzeniem spraw księgowych. Ciepła, życzliwa, oddająca się bezinteresownie Klubowi. Jej codzienna praca jest godna zauważenia, poświęca swój czas dla Klubu, choć sama zmaga się z poważną chorobą.
 • Dorota Mazurkiewicz – jest zmotywowana do pomocy potrzebującym, odpowiedzialna, systematyczna i wrażliwa, otwarta na innych i pomocna. Czynnie uczestniczy w projektach, uroczystościach i innych działaniach, w których biorą udział członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Pomaga w organizacji rozmaitych wydarzeń oraz nadzoruje ich przebieg, zgodnie z przyjętym planem. W jej pracy jest dużo optymizmu i chęci do działania. Stwarza przyjacielską atmosferę, która ułatwia pracę w zespole i dzięki temu osiąga się dużo więcej niż pracując indywidualnie. Przy pracy z niepełnosprawnymi wykazuje się tolerancją, która umożliwia zrozumienie innych ludzi, mimo odmiennego ich wyglądu czy zachowania. Dodatkowo pracuje na rzecz osób najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Anna Mocydlarz-Popielarz – życzliwa, szlachetna współtwórczyni Stowarzyszenia „Wspólna Radość” w Bolesławcu – czynnie uczestniczy we wszystkich podejmowanych przez organizację działaniach. Pani Anna wraz z młodzieżą z terenu powiatu bolesławieckiego aktywizuje osoby niepełnosprawne i odpowiada na ich potrzeby. Jej ofiarność przynosi osobom niepełnosprawnym wzrost akceptacji, radość i uśmiech. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszki mogliśmy zobaczyć spektakl teatralny „Król Bul”, uczestniczyć w integracyjnym pikniku pod hasłem „Nie jestem sam, wielu przyjaciół w Powiecie Bolesławieckim mam”.
 • Mariusz Lickiewicz – życzliwy, tolerancyjny z głową pełną nowych inwencji organizator bolesławieckiego życia społecznego. Uczestnik akcji WOŚP. Do 2013 r. współorganizator i koordynator Parady z miłości do gliny Gliniada. Inicjator i pomysłodawca nawiązania współpracy z Instytutem Polskim w Pradze, która zaowocowała systematyczną akcją promocyjną regionu bolesławieckiego i ceramiki bolesławieckiej w stolicy Czech. Pomysłodawca, współorganizator i koordynator takich przedsięwzięć jak: Ceramiczny Xtrabike Maraton MTB, Ceramiczny Cyklocross MTB, Parada Ceramiczna – Karnawał Kultur czy też cykl rajdów rowerowych pod hasłem Powiatowa Liga Rowerowa promujący turystykę rowerową.
 • Michał Budziński – dobre serce i szlachetność to cechy pana Michała. Pełen inwencji inicjator, logistyk i współorganizator wielu akcji i projektów Stowarzyszenia „Wspólna Radość” w Bolesławcu. Potrafi motywować członków Stowarzyszenia, a także organizować wolontariuszy spoza niego i zarażać entuzjastycznym podejściem do planowanych działań. Efektem jego pracy są akcje i projekty przynoszące radość i satysfakcję osobom niepełnosprawnym, takie jak: seria spektakli teatralnych „Król Bul”, III integracyjny piknik pod hasłem „Nie jestem sam, wielu przyjaciół w Powiecie Bolesławieckim mam”, zajęcia z hipoterapii dla wszystkich uczniów Szkoły Specjalnej, koncerty charytatywne na rzecz uczniów szkoły. Pan Michał jest również członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego i kontynuuje swoją pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Kazimierz Łętowski – prostoduszny dżentelmen, Prezes Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu. Szczerze oddany pracy społecznej, jest twórczy w działaniach i konsekwentny. Potrafi współpracować z grupą, jego sumienność i systematyczność jest nieoceniona. Lubi skutecznie i efektywnie podejmować wyzwania, angażuje w podejmowane przedsięwzięcia inne osoby. Nominowany jest zdyscyplinowany, zaangażowany, pomocny, sumienny, szczery i cierpliwy. Członkowie Związku są pełni uznania i podziwu za jego poświęcony czas i pracę.
 • Andrzej Klimkowski – dzieli się swoim życiem na rzecz najbardziej potrzebującym. Od 4 lat uczestniczy w wydawaniu unijnej żywności. Realizując w ramach wolontariatu różne zadania, wykazuje się wysokim stopniem wrażliwości, który pomaga dostrzegać wokół siebie osoby potrzebujące, samotne, bezradne, chore i cierpiące. Pomagając podopiecznym, okazuje im szacunek i poszanowanie ich godności. Jest zaangażowany i wytrwały, dobrze gospodaruje swoim czasem, co pozwala mu godzić pracę wolontariacką z innymi obowiązkami. Ta praca pozwala mu dzielić się swoim czasem, zainteresowaniem, doświadczeniem, uśmiechem. Jest pomocny, pozytywnie nastawiony do ludzi i odpowiedzialny. Poprzez swoją pracę rozwija indywidualne pasje i zainteresowania osób niepełnosprawnych, zaspokaja potrzeby osób i grup objętych opieką wolontariatu. Pracując jako wolontariusz, wie, że chociaż czasem bywa trudno, radość i uśmiech na twarzy podopiecznego są warte pracy i wysiłku.

W kategorii wolontariusz młodzieżowy w tym roku zgłoszono pięć osób:

 • Klaudia Pruszyńska – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu. Jest uczynna, pracowita i bardzo dobrze zorganizowana. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, angażuje się w każdą akcję służącą pomocy innym. Dobrze dogaduje się z rówieśnikami, aktywnie działa w Radzie Samorządu Uczniowskiego, gdzie startuje na stanowisko wiceprzewodniczącej szkoły. Każde powierzone jej zadanie wykonuje na czas bardzo sumiennie i dokładnie. Wolontariat traktuje jako służbę duszy i serca, dzięki której może pomagać i uszczęśliwiać ludzi, wnosząc w ich życie iskierkę radości i nadziei na lepsze jutro.
 • Kacper Szwed – uczeń drugiej klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu. Kacper jest osobą bardzo wiarygodną, zawsze można na nim polegać. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na olimpiadach i w konkursach o zasięgu szkolnym okręgowym i ogólnopolskim. Od lat angażuje się w prace Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od 3 lat jest opiekunem grupy. Działa także w szkolnym kole ekologicznym, w samorządzie uczniowskim oraz w grupie SWAT. Poza szkołą działa także w MDP w Gierałtowie, jego drużyna zajęła II miejsce w gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Kacper prowadzi ponadto fanpage swojej miejscowości – Gierałtowa.
 • Maja Szocińska – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bolesławcu. Wolontariuszka czerpie satysfakcję z pracy z dziećmi, założyła grupę zuchową. Dobra, troskliwa i opiekuńcza „mali wędrowcy” za nią przepadają. Bardzo aktywna, dzieli naukę angażując się wśród oczekujących na „Szlachetną Paczkę”, organizuje piknik integracyjny i mikołajki dla dzieci z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Zawsze można liczyć na jej przyjacielską dłoń.
 • Diana Baranowska – uczennica kl. II technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Serdeczna i bardzo życzliwa wolontariuszka. Można spotkać ją na akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, Polski Czerwony Krzyż, Caritas. Udziel a się również w przygotowanie wydarzeń artystycznych związanych z realizacją projektu polsko – ukraińskiego dla młodzieży „Budujemy dialog poprzez muzykę, taniec i śpiew”.
 • Jan Goleński – uczeń gimnazjum w Zespole Szkół Zakonu Pijarów – Życzliwy i uczynny, chętnie pomaga młodszym koleżankom i kolegom – to młody człowiek o dużej kulturze osobistej. Od 2012 r. pomaga jako wolontariusz w imprezach organizowanych przez TOP Bolesławiec, m. in. w turniejach tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Natomiast od 2015 r. pomaga dodatkowo w nauce tenisa młodszym koleżankom i kolegom, w tym osobom niepełnosprawnym.

Nominowani w kategorii organizacja pozarządowa:

 • Koło wolontariatu „Być i żyć z ludźmi” działające przy Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Bolesławcu – powstało w 2010 r. z inicjatywy Anny Rosłanowskiej – Choryłek i Olimpii Salwerowicz. Młodzież gimnazjalna skupiona w kole angażuje się w działalność charytatywną na rzecz innych ludzi i zwierząt. Współpracują z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Bolesławiec, Fundacjami i MOPS. Uczniowie podejmują wiele działań na rzecz pomocy rówieśnikom ze szkoły, dzieciom z Domu Dziecka i podopiecznym MOPS. Innowacyjność działań Koła polega m. in. na tym, że wolontariusze pod kierunkiem pedagogów pracują nad własnym rozwojem osobistym i społecznym, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz rozwijaniem umiejętności i kompetencji społecznych. Dzięki tym zajęciom mają odwagę podejmowania samodzielnych przedsięwzięć.
 • Stowarzyszenie „Wspólna radość” w Bolesławcu – Stowarzyszenie powstało dzięki zaangażowaniu kilkorga nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, którzy dostrzegając potrzeby społeczne osób niepełnosprawnych w powiecie bolesławieckim postanowili poświęcić część swojego wolnego czasu, sił i inwencji, aby wesprzeć tę grupę osób. Przez dwa lata działalności stowarzyszenie stworzyło wiele projektów i akcji społecznych angażujących osoby niepełnosprawne.

Nominacja w kategorii darczyńca:

 • Ceramika Artystyczna CERMAZ sp. z o. o. z siedzibą w Warcie Bolesławieckiej. Ceramika Artystyczna jest firmą rodzinną, która na lokalnym rynku funkcjonuje od 10 lat. Głównym profilem działalności firmy są wyroby ceramiczne. Ceramika Artystyczna CERMAZ była w tym roku sponsorem projektu Ceramika Bolesławiecka inspirowana morzem – warsztaty ceramiczne i artystyczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Uroczystość poprowadzili Iwona Kuchciak i Maciej Pronkiewicz. Słodki poczęstunek przygotowało „Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych” z Lipian.

Kapitułę, która zdecydowała o wyborze, tworzą:

 • Dariusz Kwaśniewski - Starosta Bolesławiecki - Przewodniczący Kapituły
 • Barbara Kostyra - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
 • Renata Czerwińska – Główny specjalista ds. Promocji Powiatu w Wydziale Edukacji i Promocji Powiatu,
 • Laura Musiał - Laureatka wolontariusz młodzieżowy 2013
 • Anna Nowak - Laureatka wolontariusz dorosły 2013
 • Stowarzyszenie Równych Szans "EWA" - Ewa Lisiewska – Laureaci w kategorii organizacja pozarządowa 2013
 • firma Colgate Palmolive – Laureaci z kategorii darczyńca 2013
 • Ignacja Kisielewska – Laureatka wolontariusz darczyńca 2014
 • Kacper Szwed – Laureat wolontariusz młodzieżowy 2014
 • s. Anna Mikołajewicz – Laureat wolontariusz dorosły 2014
 • Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu – Laureaci w kategorii organizacja pozarządowa 2014