23 ŚPA: jeden z ostatnich sprawdzianów przed przegrupowaniem w rejon pełnienia misji

Certyfikacja
fot. por. Damian Antonik W terminie 18–20 stycznia br. na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań (kierunek Świętoszów) przeprowadzono ocenę stopnia wyszkolenia kompanii manewrowej i sekcji medycznej 34 zmiany PKW KFOR.
istotne.pl 0 wojsko, 23śpa

Reklama

Na podstawie „Harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć 23pa w zakresie sformowania i przygotowania komponentów XXXIV zmiany PKW KFOR do udziału w operacji pokojowej w SM KFOR w Kosowie” kompania manewrowa, dowodzona przez kpt. Piotra Sobańskiego uczestniczyła w sprawdzającym ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Zasłona-16/I.

Kierownik ćwiczenia ppłk Jarosław Radzimierski, określając istotę i cele ćwiczenia, przedstawił główne problemy taktyczne rozpatrywane w czasie ćwiczenia oraz zakres zgrywania systemu walki kompanii. Szef sztabu kierownictwa ćwiczenia kpt. Grzegorz Jopek czuwał nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia zgodnie z przyjętą koncepcją.

Podczas ćwiczenia taktycznego kompanii manewrowej ze strzelaniem amunicją bojową żołnierze nie tylko doskonalili umiejętności w praktycznym wykonywaniu zadań mandatowych w rejonie odpowiedzialności, ale także poddani zostali sprawdzeniu wykonywania procedur operacyjnych i umiejętności współdziałania z elementami wsparcia i zabezpieczenia.

Podczas ćwiczenia sprawdzeniu poddano TOC kompanii manewrowej. Umiejętności dowódcy kompanii w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań w dzień i w nocy są tak samo istotne, jak wyszkolenie dowodzonych pododdziałów. Stopień wyposażenia, posiadane kwalifikacje, znajomość ROE i MPKHZ przez osoby funkcyjne kompanii muszą być na wysokim poziomie, ponieważ mają bezpośredni wpływ na jakość dowodzenia podległymi plutonami.

Podczas zaplanowanych trzech dni intensywnego ćwiczenia plutony zmotoryzowane kman dowodzone przez ppor. Michała Fedorowicza, ppor. Konrada Kurleja i ppor. Konrada Raka wykonywały szereg trudnych zadań. Zadań, które realnie mogą wystąpić w rejonie misji poza granicami kraju.

W trakcie realizacji zadania CRC (Crowd and Riot Control), polegającego na utrzymaniu i przywracaniu naruszonego prawa i porządku publicznego, wydzielone siły kompanii manewrowej praktycznie stosowały zasady użycia siły (ROE), adekwatne do istniejącego zagrożenia.

W ramach ćwiczenia sprawdzono także praktyczne działanie plutonów kompanii manewrowej w czasie wykonywania m.in. procedur FP (Force Protection), C&S (Cordon and Search), QRF (Quick Reaction Force), MEDEVAC, VCP (Vehickle Check Point), a także realizację przedsięwzięć zabezpieczenia medycznego i logistycznego prowadzonego przez pluton zabezpieczenia i sekcję medyczną.

Bardzo istotną rolę odegrał zespół analizy, oceny i omówienia ćwiczenia. Kierownik ćwiczenia ppłk Jarosław Radzimierski na bieżąco omawiał realizowane zadania z szefem zespołu kpt. Mariuszem Witwickim, udzielając cennych wskazówek ćwiczącym pododdziałom.

W czasie ćwiczenia doskonalono, zgrywano i sprawdzano szereg umiejętności i praktycznych działań kompanii manewrowej. Był to już jeden z ostatnich sprawdzianów przed przegrupowaniem w rejon pełnienia misji poza granicami kraju.

por. Damian Antonik/ii

Reklama