Nowy dyrektor MOPS

Nowy dyrektor MOPS
fot. UM Bolesławiec Po przeprowadzeniu dwóch postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu wybrany został Tadeusz Kupczak.
istotne.pl konkurs, dyrektor, mops bolesławiec

Tadeusz Kupczak spełnił wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu obejmie w marcu tego roku.

Kupczak ma niemal 29-letni staż pracy. Był burmistrzem w Leśnej, kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz przewodniczącym Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Ostatnio zatrudniony był na stanowisku kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej.

Tadeusz KupczakTadeusz Kupczakfot. UM Bolesławiec

Dyrektor MOPS posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską i studia podyplomowe – specjalizacja Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył też kurs szkoleniowy dla trenerów Programu PRIDE: „Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja”, wówczas odbył szkolenie dla przewodniczących zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2010 roku Tadeusz Kupczak ukończył studia podyplomowe Zarządzenie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Uczestniczył też w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu pomocy społecznej.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)