Jest nowa komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Jest nowa komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
fot. B.org Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma nowy skład. Jej przewodniczącą została Beata Sulska.
istotne.pl alkohol, urząd miasta, komisja

Znamy nowy skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu. Szefową zespołu została Beata Sulska, naczelniczka Wydziału Społecznego w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Jej zastępczynią – Maria Barbara Wojciechowska. Sekretarzem komisji jest Zofia Szajwaj. Członkami zespołu zostali: Hubert Prabucki, Małgorzata Goleńska, Kornel Filipowicz, Rafał Kurz, Dariusz Mucha, Krystyna BoratyńskaZbigniew Razik.

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu należy m.in. podejmowanie czynności zmierzających do wydania sądowych orzeczeń o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu oraz opiniowanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)