Roman zwolni dyrektorkę MOPS

Roman zwolni dyrektorkę MOPS
fot. Krzysztof Gwizdała Szefowa ośrodka naraziła budżet miasta na kilkanaście tysięcy złotych straty i nie potrafiła załagodzić narastającego konfliktu z pracownikami. O problemach w MOPS pisaliśmy od dwóch lat.
istotne.pl małgorzata dłużyk, mops bolesławiec

Na ostatniej sesji rasy miasta Piotr Roman poinformował radnych, że zwolni Małgorzatę Dłużyk, dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Zwrócił się do mnie rzecznik dyscypliny finansów publicznych w marcu tego roku – powiedział prezydent Piotr Roman. – Poinformował mnie, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów w MOPS w przeprowadzonym zamówieniu publicznym na realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych ośrodka.

Małgorzata Dłużyk przyjęła ofertę firmy z Głogowa, złożoną po terminie określonym w zamówieniu, czym naruszyła prawo o zamówieniach publicznych. – To tylko jedna z przyczyn zwolnienia – poinformował Piotr Roman. – Po kontroli usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, którą przeprowadził Urząd Wojewódzki, okazało się, że wykonujące je pracownice nie miały wymaganych kwalifikacji.

Urząd Wojewódzki z powodu popełnionych przez dyrektorkę błędów nie zwróci kosztów za te usługi. Pokryć je będzie trzeba z budżetu gminy. – Nie znam dokładnej sumy – powiedział prezydent. – Ale będzie to kilkanaście tysięcy złotych. Błędy przy przyjmowaniu zamówienia publicznego wpłynęły niekorzystnie na sytuację finansową ośrodka i jego możliwości niesienia pomocy uprawnionym do tego mieszkańcom miasta – wyjaśnił Roman.

Prezydent uznał też, że Małgorzata Dłużyk utraciła zdolności do prawidłowego kierowania jednostką, o czym świadczy nieumiejętność rozwiązania konfliktu z załogą. Tylko my pisaliśmy przez dwa lata o konflikcie w MOPS: „Niewidzialny konflikt w MOPS”, „Konflikt w MOPS to sprawa prezydenta”. Podkreślaliśmy, że Małgorzata Dłużyk jest nienajlepszą dyrektorką i konfliktuje załogę oraz źle traktuje, a nawet straszy zwolnieniami pracowników należących do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Marta Waniszewska, przewodnicząca tego związku już w bolesławieckim MOPS-ie nie pracuje. Poroszona o komentarz powstrzymała się od niego. – Z pracy zrezygnowałam sama – dodała tylko i zawiesiła głos.

Tylko jeden radny wypowiedział się po oświadczeniu prezydenta o zwolnieniu Małgorzaty Dłużyk. Radny Platformy Obywatelskiej Wojciech Kasprzyk zaczął dyrektorki gorąco bronić. Prosił prezydenta, by ją jedynie ukarać naganą. Uznał zarzuty stawiane dyrektorce przez Romana za „małe niedociągnięcie”. – Pani Małgorzata Dłużyk tak długo kierowała ośrodkiem i jest zapewne doskonałym dyrektorem – przekonywał niedoświadczony radny.

Piotr Roman podkreślił, że w stosunku do Małgorzaty Dłużyk nie jest prowadzone postępowanie karne, ani nie doszło w MOPS do popełnienia przestępstwa skarbowego.

(informacja: Grażyna Hanaf)