Wręczanie nagród w czasie Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Polscie i Świecie Współczesnym. (12.02.1973r)

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Wręczanie nagród w czasie Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Polscie i Świecie Współczesnym. (12.02.1973r)
Wręczanie nagród w czasie Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Polscie i Świecie Współczesnym. (12.02.1973r) fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle