Grono pedagogiczne przy inauguracji roku szkolnego. (01.09.1971r)

Przesuń palcem w lewo lub prawo, by oglądać kolejne zdjęcia

Grono pedagogiczne przy inauguracji roku szkolnego. (01.09.1971r)
Grono pedagogiczne przy inauguracji roku szkolnego. (01.09.1971r) fot. Kronika ZSB / Jakub Łucki Zamieścił: saplle