Młodzi strażacy z Osiecznicy pomagają powodzianom

Dyskusja dla wiadomości: Młodzi strażacy z Osiecznicy pomagają powodzianom.