Covit 19 Jak dlugie kolejki przed sor w Bolesławcu