Pożegnali śp. druha Stanisława Olchawę

Dyskusja dla wiadomości: Pożegnali śp. druha Stanisława Olchawę.