Marszałek nagrodził Gracjana Kozaka i Bolesłavię

Dyskusja dla wiadomości: Marszałek nagrodził Gracjana Kozaka i Bolesłavię.