Laureaci ósmego Powiatowego Konkursu Fizycznego

Dyskusja dla wiadomości: Laureaci ósmego Powiatowego Konkursu Fizycznego.