Zapadł wyrok w sprawie byłego prezesa ZEC

Zapadł wyrok w sprawie byłego prezesa ZEC
fot. B.org Wydano wyrok w sprawie Grzegorza F., byłego dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu, oraz dwojga prokurentów ZEC-u. Wyrok jest nieprawomocny.
istotne.pl prokuratura, sąd, zec, wyrok

W 2005 roku Wydział Śledztw Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wszczął postępowanie przeciwko byłemu prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu Grzegorzowi F. oraz dwojgu prokurentów tej spółki: Bronisławowi S. i Ewie M. Wszystkie zarzuty związane były z przetargiem, który odbył się w 2001 r. i który wyłonić miał projektanta oraz wykonawcę inwestycji pod nazwą "Budowa magistrali ciepłowniczej K-6 od ulicy Orlej do ulicy Garncarskiej w Bolesławcu". Byłemu prezesowi zarzucono wówczas, że działał sprzecznie z zasadami uczciwej konkurencji oraz wbrew przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Bronisławowi S. i Ewie M. postawiono natomiast zarzut przekazania tajemnicy handlowej dotyczącej wartości zamówienia oraz terminu płatności.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu uniewinnił Bronisława S. i Ewę M. Grzegorzowi F. prokurator postawił dwa zarzuty. Sąd uniewinnił go od jednego, skazał natomiast za drugi. Były prezes dokonał bowiem zmiany wynagrodzenia za wykonanie sieci ciepłowniczej. Firma, która miała być wykonawcą, w swojej ofercie źle naliczyła VAT – powinna była naliczyć 22%, naliczyła zaś 7%. Grzegorz F. naliczył poprawną kwotę za oferenta, w czym prokuratura dopatrzyła się znamion przestępstwa. Zdaniem biegłej, ZEC powinien wówczas ogłosić nowy przetarg.

Były prezes ZEC-u został skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 3000 zł grzywny. Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator wniósł o uzasadnienie, a zatem prawdopodobnie złoży apelację.

(informacja GA)