Do i od redakcji

Do i od redakcji
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Nasz Czytelnik Z. Kaźmierski pisze:
"Głos Bolesławca" zapewniał kiedyś swoich czytelników, że jest pismem apolitycznym, bezstronnym. Jak w tej sytuacji należy rozumieć, że w gazecie znalazły się wkładki z kandydatami byłych PZPRowców i tylko postkomunistycznych ugrupowań?"
Odpowiadamy:
Jak Czytelnicy wiedzą "Głos Bolesławca" w dalszym ciągu nie jest pismem dotowanym i szuka wszystkich możliwych źródeł finansowania każdego kolejnego wydania.
SLD i PSL zamieścili swoje programy wyborcze i sylwetki kandydatów do Sejmu i Senatu na zasadzie płatnych wkładek reklamowych. "Głos Bolesławca" zamieścił by na podobnych zasadach programy i kandydatury wszystkich innych partii, czy ugrupowań, bo chce być pismem dla w s z y s t k i c h miaszkańców Bolesławca i okolic. Niestety, inne partie i ugrupowania nie widziały widocznie potrzeby prezentowania swoich programów na łamach naszego pisma.