Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów

Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Najważniejszy ślad, jaki pozostaje po życiu każdego człowieka stanowi dobro, które uczynił dla innych ludzi. Potomni potrafią wyrazić swoją wdzięczność kultywując pamięć o tych, którzy odeszli.
Od 1968 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu przyznawane jest corocznie najzdolniejszym uczniom i absolwentom stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, wielkich pedagogów współtworzących przed laty bolesławieckie liceum.
Można bez przesady powiedzieć, że ich całkowite oddanie się pracy z młodzieżą pozostawiło bezcenny wkład w rozwój zarówno intelektualny, jak i osobowościowy licznych grup wychowanków z kilku pokoleń. Poprzez przekazanie młodzieży całego materialnego dorobku swojego życia przedłużyli realizację świadomie wybranego, życiowego posłannictwa na dalsze lata – kiedy życie ich dobiegło kresu, służą nadal pomocą finansową. Początek roku 1990 z szalejącą inflacją, zagroził istnieniu funduszu stypendialnego, stan konta wynosił wówczas około 400 tys. zł. Obecnie fundusz stypendialny to około 60 mln złotych zgromadzonych na koncie Komitetu Rodzicielskiego Liceum dzięki hojności bolesławieckich zakładów pracy i osób prywatnych.. Corocznie stypendia są wypłacane z odsetek od zgromadzonych wkładów terminowych. Kandydatów do stypendium jest wielu, bo wielu zdolnych młodych ludzi każdego roku opuszcza mury naszej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej na wniosek Rady Pedagogicznej, Komitet Rodzicielski gestor funduszu stypendialnego przyznał pięć stypendiów w wysokości 2 mln złotych wyróżniającym się uczniom i absolwentom szkoły:
1. Anna Muszyńska
2. Ewa Muszyńska
3. Alicja Domagała
4. Anna Drozdek
5. Anna Guzik
Do chwili obecnej stypendium otrzymało 72 uczniów i absolwentów szkoły.
Komitet Rodzicielski i Dyrekcja 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu proszą o wsparcie szkolnego funduszu stypendialnego Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów.
Zwracamy się do wszystkich, którzy mogą, a przede wszystkim chcą pomóc szkole i jej uczniom, zwłaszcza szczególnie uzdolnionym.
Jeżeli uznają Państwo, że idea stypendium jest godna kontynuowania, prosimy o finansowe wsparcie.
Wpłaty prosimy kierować na konto Komitetu Rodzicielskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Nr konta PKO Bolesławiec 23618-459-132
(Stypendium im. H. i W. Tyrankiewiczów)