List otwarty bolesławieckich rzemieślników do władz miejskich

List otwarty bolesławieckich rzemieślników do władz miejskich
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rzemieślnicy zrzeszeni w Związku Rzemiosła Polskiego reprezentowani w Bolesławcu przez Cech Rzemiosł Różnych są zaniepokojeni zlecaniem przez Zarząd Miasta i Gminy oraz przedsiębiorstwa komunalne wykonania robót remontowo-budowlanych firmom z innego terenu.
Przez wiele lat rzemiosło bolesławieckie przyczyniało się do rozbudowy miasta, świadczyło szereg usług nieodpłatnie na rzecz szkół i innych instytucji, patronowało miejskim przedsięwzięciom.
Szczególnie przykre jest pomijanie potencjału miejscowego rzemiosła posiadającego wykwalifikowaną kadrę zapewniającą wykonanie robót fachowo i terminowo. Jak mniemamy, korzyści z działalności tutejszego rzemiosła mogą być obopólne i wymierne. Po pierwsze zapewniają zatrudnienie bezrobotnym mieszkańcom miasta i okolic, pożytek z. tego faktu nie wymaga uzasadnienia. Po drugie wpływy z podatków lokalnych zasilają kasę miejską, a każda rozwijająca się dzialalnoć przynosi również, ten skutek. Nadmieniamy jednocześnie, że sąsiednie miasta zlecają w pierwszym rzędzie roboty dla przedsiębiorstw drobnych i rzemiosła działających na ich terenie, natomiast roboty, które nie mogą być wykonane przez, miejscowe podmioty gospodarcze zlecane są firmom specjalistycznym.
Z tych powodów uważamy, że władze miasta powinny zwrócić baczniejszą uwagę na przedstawiony problem.
Z rzemieślniczym pozdrowieniem
Starszy cechu
Eugeniusz Stachowski