Z dziejów miasta. Kończyć monografię Bolesławca

Z dziejów miasta. Kończyć monografię Bolesławca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Nieodżałowana śmierć prof. J. Jańczaka winna nas zdopingować do przyspieszenia prac nad monografią Bolesławca. Wszyscy, którzy pracują nad monografią wiedzą, że generalnie cały okres do 1945 r. jest już opracowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Większość materiałów po 1945 r. również jest opracowana, wymaga niewielkich korekt, ponieważ zostały one złożone już kilka lat temu.
Największe problemy nastręcza rozdział poświęcony kulturze miasta po 1945 r. a to dlatego, że wcześniej w zespole nie było konkretnych ustaleń w sprawie autorstwa tego rozdziału. Obecnie zespół, który ma przygotować ten rozdział ma już daleko zaawansowane prace ale tempo jest jednak zbyt powolne. Apelujemy więc do wszystkich autorów tego zespołu o przyśpieszenie prac. Dobrze byłoby odbyć spotkanie zespołu w marcu br. Przypomnę, że nadal nad całością monografii nadzór sprawuje Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, a Towarzystwo Miłośników Bolesławca pełni funkcję łącznika i współorganizatora spotkań zespołu.