Z dziejów miasta

Z dziejów miasta
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Współczesne próby i formy tworzenia różnych organizacji integracyjnych, związków i euroregionów, wynikające ze zmian w Europie sięgają swoimi korzeniami daleko w średniowiecze. Współpraca taka miała swoje źródła w konieczności współdziałania gospodarczego miast, wspólnego handlu, ale i obrony. Bolesławiec i jego położenie na ważnym szlaku do Niemiec i Czech siłą rzeczy musiał szukać kontaktów z miastami ościennymi. Latem 1346 roku Bolko II Świdnicki, książę świdnicko – jaworski, do którego to księstwa należał Bolesławiec, zatwierdza związek obronny miast śląskich swojego księstwa, w skład którego weszły: Bolesławiec, Chojnów, Jawor, Jelenia Góra, Lwówek, Wleń i Złotoryja. Można tylko przypuszczać, że chodziło w tym związku o wzajemną pomoc wojskową i obronną tych miast.
W 1355 roku, pod datą 30 grudnia znajdujemy zapis powstania związku 10 miast śląskich, w skład którego wchodził Bolesławiec. Po wymarciu dynastii Piastów świdnicko-jaworskich i przejściu księstwa świdnicko- jaworskiego pod panowanie czeskie miasta nadal widziały konieczność współpracy, ponieważ pod datą 15 III 1367 roku znajdujemy zapis o związku 7 miast śląskich, m.in. Bolesławca, Jawora i Strzegomia. W 1384 roku (29 IV) nadal w zapisie pod tą datą taki związek figuruje.
Istnieje potrzeba takiego związku i nawet jego rozszerzenia o dalsze miasta oraz ograniczenia jego charakteru do związku wojskowego.
Pod datą 1398 znajduje się zapis o przynależeniu Bolesławca do związku 14 miast śląskich o charakterze wojskowym. Nic jest wykluczone, że związki takie w znacznym stopniu ograniczyły szkody i zasięg działania Husytów na Śląsku.
Bolesławiec jednocześnie sam szukał możliwości współpracy z miastami najbliższymi, kiedy po słynnej napaści na miasto Husytów w 1429 roku, w rok później, bo w roku 1430 zawiera porozumienie z Lwówkiem o udzielaniu wzajemnej pomocy w razie napaści.
Po zakończeniu wojen husyckich miasta potwierdzają konieczność istnienia związku i w roku 1435 zostaje zawarty związek miast Bolesławiec, Jawor, Jelenia Góra, Lwówek, Strzegom, Świdnica- wymierzony, jak podaje kronikarz, w rabusiów, złoczyńców i podpalaczy, a także w celu współpracy w ściganiu przestępców.
W wieku XVI i w wiekach następnych nie spotykamy takich form współpracy. Śląsk spod panowania czeskiego po 1526 roku przechodzi pod panowanie Habsburgów.
W 1527 roku spotykamy zapis o przynależności Bolesławca do powstałej w tym roku wielkiej Konfederacji Książąt i Szlachty, ale nie miała ona dla miasta już praktycznego znaczenia, lecz raczej charakter symboliczny.
Dzisiejsze próby integracji i współpracy miast i gmin (np. "Region Kwisy") potwierdzają, że zawsze są większe szanse działania wspólnie niż w pojedynkę i o tym wiedziano już w średniowieczu.