Nasza wizytówka

Nasza wizytówka
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Powierzchnia gminy – 288,7 km kw. (28.870 ha) Gmina Bolesławiec zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa jeleniogórskiego, w dolinie rzeki Bóbr.
Graniczy:
od południa z gminą Lwówek Śląski,
od zachodu z gminami Nowogrodziec i Osiecznica,
od północy z gminą Szprotawa w województwie zielonogórskim,
od wschodu z gminami Gromadka i Warta Bolesławiecka w województwie legnickim.
Liczba sołectw - 29, w tym: na północy: Kozłów, Stara Oleszna, Trzebień Mały, Trzebień, Parkoszów, Golnice, Lipiany, Nowa Wieś, Dąbrowa, Krępnica, Łąka, Chościszowice.
na wschodzie: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn,
na zachodzie: Bolesławice, Dobra, Brzeźnik, Mierzwin,
na południu: Ocice, Nowa, Kraszowice, Otok, Bożejowice-Rakowice, Nowe Jaroszowice, Suszki, Łaziska, Stare Jaroszewice, Że-liszów.
Liczba mieszkańców gminy wynosi 10.662 (stan na 15 czerwca 1992 r.). Spośród wsi gminy Bolesławiec największą liczbę mieszkańców posiadają: Kruszyn, Ocice, Brzeźnik, Łaziska i Kraśnik Dolny. Do najmniejszych wsi zaliczają się: Kozłów i Chościszowice, liczące około 60 mieszkańców.
Rozpiętość odległości poszczególnych wsi do miasta Boleslawca wynosi od 2 do 21 km. Od stycznia br. liczba sołectw, do których kursuje komunikacja MZK zwiększyła się z 7 do 21 (Kruszyn, Łaziska, Łąka, Chościszowice, Dąbrowa, Golnice, Trzebień, Stara Oleszna, Kozłów, Kraśnik Dolny, Nowa Wieś, Lipiany, Bolesławice, Dobra, Otok, Bożejowice-Rakowice, Kraszowice, Nowa, Ocice, Brzeźnik, Mierzwin).
Wójtem Gminy jest Kazimierz Gawron, a przewodniczącym Rady Gminy - Jacek Koziowski.
Rada Gminy Bolesławiec liczy 23 radnych, którzy reprezentują następujące okręgi wyborcze:
Michał Błotny Chościszowice, Dobra, Zbigniew Bożęcki Parkoszów, Trzebień, Czesław Burdukiewicz Stare Jareszewice, Stefan Cebulski Kraszowice, Nowa, Kazimierz Cena Łaziska, Jan Durda Brzeźnik, Marian Herbut Lipiany, Nowa Wieś, Adam Janiec Bolesławice, Łąka, Wiktor Korniak Kraśnik Dolny, Jacek Kozłowski Żeliszów, Florian Krawczyk Golnice, Stanisław Kuduk Kruszyn, Łaziska, Józef Marszałek Kruszyn, Stanisław Mosorka Kraśnik Górny, Stanisława Potocka Ocice, Jan Puk Dąbrowa, Krępnica, Adolf Różnicki Bożejowice, Rakowice, Wojciech Różnicki Otok, Rakowice, Edward Rzeźwicki Brzeźnik, Mierzwin, Mieczysław Szwed Nowe Jaroszewice, Suszki, Maria Tobiasz Kozłów, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kazimierz Turek Ocice, Edward Weselak Kruszyn.
ORGANEM WYKONAWCZYM Rady Gminy Bolesławiec jest Zarząd Gminy, w skład którego wchodzi Wójt Gminy, pełniący funkcję przewodniczącego Zarządu oraz sześciu członków Zarządu.
RADZIE GMINY podlegają komisje, które podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia, objęte właściwością Rady. Radni Rady Gminy Bolesławiec uczestniczą w pracach Komisji:
- Uchwał i Wniosków oraz Współpracy z Samorządami Wsi, – Rolnictwa i Spraw Socjalnych Wsi, – Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.