Listy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W numerze pierwszym ukazał się mój artykuł pt. "Rodzime monety zastępcze", ale zapewne z przyczyn technicznych został skrócony wraz z pominięciem autora. Zamieszczone zdjęcia wykonał p. ZYGMUNT WESOŁOWSKI. Niezwykle oryginalne bolesławieckie monety ceramiczne można zobaczyć w Muzeum Ceramiki, jak również u kolekcjonerów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Bolesławcu. Początki zorganizowanego ruchu numizmatycznego sięgają w Bolesławcu 1983 r., kiedy to powstało Koło podległe Oddziałowi PTAiN w Zielonej Górze. Z dniem 1.10.1987 r. Zarząd Główny PTAiN w Warszawie powołał Oddział Wojewódzki z siedzibą w Bolesławcu. Liczba członków Towarzystwa jest płynna i wraz z Kołem z Jeleniej Góry oscyluje wokół 60 osób. Ostatnio, z powodu wzro stucen monet i składki członkowskiej, zanotowano pewien odpływ zainteresowanych tą pasją.
Obecny Zarząd Oddziału w składzie: JAN HANISZEWISKI - prezes, JERZY HOŁODNIAK - wiceprezes, WŁADYSŁAW BOJDYS - skarbnik, JAN KOSECKI - sekretarz i HENRYK PUŃSKI - członek, nie załamuje jednak rąk i aktywnie działa nadal. Często odwiedzają szkoły i zachęcają młodzież do zajęcia się tym pożytecznym hobby. Nie zaniedbują działalności wystawienniczej. Członkowie PTN spotykają się co niedzielę o godz. 11-tej w siedzibie Związku Kombatantów RP przy ul. Sądowej. Jest to okazja do wymiany monet i doświadczeń, a także spotkań z nowymi arnatorami starych pieniędzy.