Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

O randze święta nikogo nie trzeba przekonywać. Minęło bowiem 78 lat od historycznych wydarzeń, które przywróciły Polskę do grona niepodległych państw ówczesnej Europy. Polski Listopad wyzwolił w sercach milionów Polaków poczucie własnej tożsamości narodowej i woli jej obrony. Od tamtego momentu Polacy wielokrotnie udowadniali, "że Ojczyzny są warci". Stąd też jesteśmy zobowiązani nieść dumną sławę o Nich, czcić pamięć tamtych dni w wolnej, demokratycznej Ojczyźnie. I dobrze się stało, że po latach przerwy Rada Miejska i zarząd Miasta postanowili powrócić do "starego obyczaju", nadać blasku tegorocznym obchodom Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęto "Świątecznym koncertem pt. ... ten szczególny dzień". W jego części oficjalnej okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Hubert Prabucki a artystycznej podziwialiśmy wykonawców z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bolesławcu, Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Bolesławiec", wokalistów z BOK oraz -zawsze prezentujących wysoki poziom swych umiejętności, muzyków nieetatowej orkiestry wojskowej 18 Pułku Rakiet. Poniedziałkowe przedpołudnie 11 Listopada stało pod znakiem dwu mszy świętych odprawionych w intencji Ojczyzny. Najpierw w Kościele Garnizonowym pw. Św Cyryla i Metodego z udziałem całej społeczności wszystkich jednostek, także rodzin, w towarzystwie kompanii honorowej i sztandarów wojskowych mszę odprawił przebywający gościnnie na terenie parafii kapelan świętoszowskiego garnizonu ks. kpt. Zenon Sodzawiczny. Później w Kościele pw. NMP ks. prałat Władysław Rączka gościł przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich i ugrupowań, które wniosły znaczący wkład w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę.
Z tej okazji odbyło się wiele imprez "uświetniających" ów szczególny dzień. Dla przykładu wymieńmy bardzo sympatyczne spotkanie w 18 Pułku Rakiet z mjr w st. spocz Antonim Świerzewskim. ciekawie opowiadał o swojej drodze do Wojska Polskiego, do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, o przysiędze w Siedlcach, o bitwie pod Lenino. A później już jako dowódca plutonu piechoty 3 DP im. Romualda Traugutta podzielił się swoimi odczuciami z sierpniowych walk oddziałów naszego wojska śpieszących z pomocą powstańczej Warszawie, ze zmagań na Wale Pomorskim i bitwy o Kołobrzeg.
12 listopada w BOK córka artysty-rzeźbiarza Józefa Gosławskiego – Anna Rucka dokonała otwarcie wystawy medalierstwa i rzeźby w metalu swego ojca. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na projekt medalu lub odznaki o tematyce patriotycznej. Gros nagród przypadło w udziale bolesławieckiej Szkole Podstawowej Nr 3.
Laureatami trzech nagród i dwóch wyróżnień zostali: Zygmunt Szelejewski, Małgorzata Skromna, Cecylia Oleszczak, Alicja Weselak i Urszula Bartyniec. Nagrodę specjalną za przygotowanie artystyczne uczniów otrzymał dyrektor SP nr 3 Lesław Kasprzycki.
10 listopada o puchar Dowódcy Garnizonu płk dypl. Stanisława Chwojnickiego rywalizowało kilka zaproszonych do udziału zakładowych drużyn w turnieju halowej piłki nożnej. W hali sportowej 18 Pułku Rakiet zwyciężyli, po bardzo emocjonującej w całym turnieju grze gospodarze – reprezentacja jednostek garnizonu (szerzej w kolumnie sportowej)