"Razem z policją w trosce o bezpieczeństwo"

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Nieuczciwy sprzedawca – cd.
-obserwuj swój personel – sprzedawca może okazać się złodziejem – dlatego w interesie swoim i innych pracowników podejmij stosowne środki zapobiegawcze,
-wyposaż stanowiska kasjerskie w elektroniczne kasy umożliwiające dokładne rozliczenie sprzedawcy,
-zakup wagi elektroniczne, aby wykluczyć możliwość niedoważenia sprzedawanych produktów,
-zainstaluj osobiste szafki dla pracowników, aby mogli przechowywać bezpiecznie swoje rzeczy,
-pilnuj, aby pomieszczenia magazynowe były zamykane i sporządzaj regularnie spis przechowywanych towarów,
Stosując się do tych rad, unikniesz kłopotów i niedomówień. Pomyśl o tym!!!
Zabezpieczenie muzeów, obiektów sakralnych...
Stanowczo zbyt mało uwagi poświęca się ochronie dóbr kultury narodowej oraz sztuki sakralnej.
W myśl definicji przyjętej na Konferencji ogólnej UNESCO, która obradowała w Paryżu 14 listopada 1970 roku przyjęto, że pod pojęciem dóbr kultury narodowej należy rozumieć "... przedmioty, które ze względów religijnych bądź świeckich są wskazane przez państwo jako mające wartość archeologiczną – prehistoryczną, historyczną, literacką, artystyczną lub naukową..."
Z posiadanych informacji wynika, że najbardziej zagrożone są obrazy, dzieła rytowników, litografie, akwaforty, gobeliny, meble, zegary. Systematycznie wzrasta liczba kradzieży posągów, rzeźb, obrazów znanych mistrzów, a także przedstawiające wartość historyczną i religijną przedmiotów sztuki sakralnej z kościołów, kaplic, które będąc dostępne dla wszystkich, nie są najczęściej w najmniejszym stopniu zabezpieczone przed kradzieżą.
A przecież w myśl zasady – okazja czyni złodzieja – kradzieże dokonywane są zazwyczaj w miejscach, które nie są wystarczająco chronione.