Z dziejów miasta. Bolesławiec w czasach wojny napoleońskiej..

Z dziejów miasta. Bolesławiec w czasach wojny napoleońskiej..
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Okres wojen napoleońskich w szczególny sposób dotknął Bolesławiec. Już w czasie wojny Francji z Prusami w latach 1806-1807 miasto zostało obciążone kosztami wojennymi, a szkody wyniosły ponad 5 tys. talarów.
W Bolesławcu zakwaterowano oddział wittemberczyków i pułk Saski. W grudniu 1807 roku kwaterował w mieście przez kilka dni oddział polskiej kawalerii.
Między rokiem 1808-1812 Prusy dokonały szeregu reform na Śląsku, w tym dotyczyły one Bolesławca.
W 1809 roku odbyły się wybory samorządowe zgodne z rozporządzeniem królewskim z 1808 roku – miasto podzielono na 6 cyrkułów (obwodów) i miało to swoje pozytywne następstwa po wojnach dla rozwoju rzemiosła w Bolesławcu. Edykt królewski z 1810 roku zarządził sekularyzację wszystkich klasztorów w Prusach, następstwem czego była zamiana budynków klasztoru Dominikanów na szkołę protestancką.
Ponowna wojna w 1812-1813 roku przyniosła większe zniszczenia w mieście. Wojska francuskie zniszczyły części murów obronnych oraz bibliotekę i drukarnię. Przez miasto przewalały się falami wojska pruskie, francuskie, rosyjskie, a w dniu 13.12.1812 roku w Bolesławcu przebywał sam Napoleon Bonaparte.
Po klęsce wojsk francuskich ponownie przez miasto wracały ich oddziały wiosną 1813 roku, a później za nimi wojska rosyjskie. W Bolesławcu stacjonował jakiś czas oddział kozaków i dragonów, miasto musiało dostarczyć zboże, siano, chleb i piwo. W budynku dawnego klasztoru mieścił się lazaret wojskowy. W początkach kwietnia 1813 roku do miasta przybył sztab armii rosyjskiej z głównodowodzącym feldmarszałkiem Michaiłem Kutuzowem, który po zapaleniu płuc umiera w kwietniu 1813 roku.
W lecie 1813 roku w mieście stacjonowały ponownie wojska pruskie, a w grudniu rosyjskie pod dowództwem gen. hr. Tołstoja. Miasto ponownie musiało dostarczyć mięso, mąkę, wódkę, owies, sukno.
W styczniu 1814 roku przeszły przez Bolesławiec grupy jeńców francuskich, a za nimi ponownie ciągnęły na wschód wojska rosyjskie. Przemarsz tych wojsk trwał do jesieni 1815 roku i skutki tych przemarszów były bardzo uciążliwe.
(na podstawie opracowania J. Kawalca "Bolesławiec w czasach pruskich")