30 listopada 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie, przeprowadził IV Turniej Wiedzy o Gminie Bolesławiec – "Moja mała ojczyzna"

30 listopada 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie, przeprowadził IV Turniej Wiedzy o Gminie Bolesławiec –
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W turnieju uczestniczyły trzyosobowe delegacje z dziewięciu szkół podstawowych naszej gminy, w tym z miasta Bolesławiec, SP. Bożejowice, SP Dąbrowa, SP. Kraśnik dolny, SP. Kraśnik Górny, SP Kruszyn, SP. Ocice, SP. Trzebień, SP. Żeliszów, SP nr 5 z Bolesławca.
Celem turnieju było rozpowszechnianie wiedzy o naszej gminie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Oprócz testu pisemnego, który rozpoczął turniej, reprezentacje szkół zachęcały do zwiedzania ciekawego zabytku lub historycznego miejsca naszej gminy.
Drużyny wszystkich szkół doskonale przygotowały się do turnieju, prezentując wysoki poziom wiedzy.
Występy zespołu z Kraśnika Górnego, umilały zmagania uczestników, w przerwach między konkurencjami.
Wiedzę oceniała Komisja w składzie: Pan Franciszek Popek – Skarbnik Gminy, Pani Stanisława Potocka – Radna Rady Gminy, Pan Janusz Cieśla – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie.
I miejsce zajęła SP nr 5 z Bolesławca w składzie: Karolina Carewicz, Celestyna Hil, Patrycja Szwed, II miejsce SP z Bożejowic w składzie: Aleksandra Giera, Monika Zrówna, Ewelina Siec, III miejsce SP z Kraśnika Górnego w składzie: Gabriela Długosz, Justyna Herbut, Sylwia Napieracz, IV miejsce SP z Kruszyna, V miejsca SP z Dąbrowej, Ocic i Trzebienia, VI miejsce SP z Żeliszowa.